E-konzultace

Jste kandidátem na léčebný výkon v EuroPainClinics®? Ušetřete svůj čas a informujte se o reálných možnostech Vaší léčby!

E-konzultace z pohodlí Vašeho domova. 

Vážená paní, vážený pane,
v této sekci Vám nabízíme možnost on-line konzultace Vaší diagnózy. Zašlete nám výsledky lékařských vyšetření vystavené Vaším lékařem, snímky MRI páteře a vyplněný formulář “Lékařský posudek”. V případě, že Vaši zdravotní indikaci vyhodnotíme jako vhodnou k provedení některého z léčebných výkonů v EuroPainClinics®, naši specialisté doporučí předběžný postup léčby a navrhneme Vám co nejdříve telefonicky nebo e-mailem termín Vaší vstupní konzultace. Pokud k Vaší zdravotní indikaci nebude možné navrhnout řešení v rámci specializace EuroPainClinics® v oblasti intervenční léčby bolesti, budeme Vás o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu, a to v co nejkratším možném čase. Upozorňujeme zároveň, že pracoviště EuroPainClinics® se nezaměřují na bolesti zad spojené s onkologickými diagnózami a na běžné bolesti pohybového aparátu.

Výsledky lékařských vyšetření

Pro úspěšné nahrání souborů dokumentace je nutné komprimovat, tj. spojit soubory do jednoho ZIP archivu. V případě, že nevíte jak ZIP archiv vytvořit, ukážeme Vám to v našem minutovém videu.

Výsledky vyšetření magnetické rezonance - MRI (ideální ne starší než 3 měsíce, maximálně však 6 měsíců)
Celková zdravotní zpráva od Vašeho odborného lékaře (neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař)
Informace o dalších Vašich zdravotních diagnózách, např. kardiologické potíže, implantovaný kardiostimulátor, hypertenze, hypotenze, poruchy srážlivosti krve, diabetes apod.

Lékařský posudek

Oslovení
Vaše pojišťovna Absolvoval/la jste vážnější operace nebo zranění? Onkologická léčba: Na následném interaktivním obrazci postavy vyznačte Vaši bolest. Nejprve zvolte typ bolesti a následně kliknutím na postavu i místo, kde danou bolest pociťujete. Můžete použít několik typů bolestí a označit několik míst.
Ostrá (Os)
Tupá (Tu)
Bodavá (Bo)
Píchavá (Pí)
Řezavá (Ře)
Pálivá (Pa)
Křečovitá (Kř)
Trhavá (Tr)
Tlaková (Tl)
Svíravá (Sv)
Pulzujíci (Pu)
Jiná (Ji)
panak frontpanak back
Smazat poslední bod
Na číselné ose 0-10 označte průměrnou intenzitu (sílu) bolesti, kterou jste pociťoval/a za poslední týden: Doba trvání silné bolesti let - měsíců - týdnů - Doba trvání mírné bolesti let - měsíců - týdnů - Bolest začala: Průběh bolesti: Co může vyvolat či zhoršit Vaši bolest: Ze silné bolesti si dokážete pomoci následovně: Bolest má nejvyšší intenzitu: Cítíte ztrátu citlivosti v jakékoliv oblasti těla? Cítíte výpadek svalové síly v jakékoliv oblasti těla? Kromě bolesti máte jiné potíže (můžete vybrat i více odpovědí): Prozatím jste užíval/a léky proti bolesti s určitým účinkem: Byl/a jste ošetřován jiným způsobem mimo užívání léků proti bolesti? Užíváte léky na ředění krve, např. Warfarin, či antidiabetika?: V čem Vás bolest nejvíce omezuje? Co od terapie očekáváte?
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Odborný popis MR vyšetření a doporučení na další terapeutický postup vycházejí pouze ze skutečností uvedených pacientem v zaslaném formuláři a z pacientem předloženého MR vyšetření a mají tedy pouze informativní charakter. Pro závazné vyhodnocení zdravotního stavu pacienta a závazné doporučení dalšího terapeutického postupu je nezbytné osobní vyšetření pacienta příslušným lékařem.

Odborný popis MR vyšetření a doporučení na další terapeutický postup vycházejí pouze ze skutečností uvedených pacientem v zaslaném formuláři a z pacientem předloženého MR vyšetření a mají tedy pouze informativní charakter. Pro závazné vyhodnocení zdravotního stavu pacienta a závazné doporučení dalšího terapeutického postupu je nezbytné osobní vyšetření pacienta příslušným lékařem.
Vaše E-konzultace se odesílá ... Po úspěšném odeslání se Vám zobrazí oznámení a odešleme Vám i potvrzovací email. V případě problémů s odesláním nás prosím kontaktujte na info@europainclinics.com, rádi Vám pomůžeme.
0%