Klinické studie

Klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti EuroPainClinics® v mezinárodním rozsahu vychází z lékařské praxe aplikované znalostní platformy na partnerských pracovištích.

Záměrem klinických studií je systematické shromažďování a klasifikace údajů o pacientech podstupujících léčebné výkony na partnerských pracovištích EuroPainClinics® a jejich objektivní analýza. Výsledky studií EuroPainClinics® umožní srovnání se studiemi dalších evropských a světových pracovišť a stanou se tak významným vědeckým přínosem pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine), která využívá nejpřesnějších současných důkazů při rozhodování o léčbě pacienta.

Projekt probíhá v současné době na 7 pracovištích (v Praze a ve Slovenské republice) a zahrnuje pět studií, které jsou zaregistrovány v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health.

Projekt klinických studií probíhá pod záštitou neziskové organizace EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinics®Study I (EPCS I)
Studie je zaměřena na klinický výzkum léčebné metody periradikulární terapie (PRT) jako léčby kořenových syndromů způsobených útlakem nervového kořene různými patologickými procesy. Nejčastěji se jedná o pacienty s protruzí, herniací nebo prolapsem meziobratlové ploténky.

EuroPainClinics®Study II (EPCS II)
Studie objektivizuje přínos miniinvazivního endoskopického výkonu epiduroskopie u pacientů s bolestmi zad po jedné či více operacích páteře s tzv. syndromem selhání chirurgického výkonu na páteři jako léčebného postupu – failed back surgery syndrom (FBSS).

EuroPainClinics®Study III (EPCS III)
Cílem studie je objektivizace přínosu miniinvazivní endoskopické techniky u pacientů s vertebroalgickým syndromem po provedení výkonu Disc FX na meziobratlové ploténce.

EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV)
Studie je zaměřena na klinický výzkum mininvazivního výkonu radiofrekvenční denervace facetových kloubů.

EuroPainClinics®Study V (EPCS V)
Předmětem studie je klinický přínos miniinvazivního výkonu endoskopická diskektomie.

Účastí v klinických studiích EuroPainClinics® se pacienti podílí zásadním způsobem na obecně prospěšném projektu s významným celospolečenským dopadem. Studie jsou zcela anonymní, ochrana osobních údajů, soukromí a zdravotních informací pacientů je absolutně garantována.