Bolestivé stavy

Bolest zad

Krční páteř

Bolest vycházející z facetových kloubů

Facetové klouby jsou malé klouby spojující obratle. Díky nim se naše páteř může naklánět a ohýbat. Symptomy vycházející z facetových kloubů krční páteře zahrnují bolest v oblasti krku, bolest hlavy, bolest ramene, nad lopatkou a v lopatce a taktéž bolest horní končetiny. Dochází ke snížené pohyblivosti krku, bolest se zhoršuje při záklonu hlavy a mírně zlepšuje při předklonu.

Aby bylo možno potvrdit, že zdrojem bolesti jsou skutečně facetové klouby, je nutné provést tzv. diagnostickou blokádu mediálních větví nervových kořenů, které inervují facetové klouby. Jedná se o podání znecitlivujícího léku do blízkosti těchto nervů. Když po tomto zákroku dojde k výraznému zmírnění bolesti, je možno přistoupit k léčbě s delším efektem – radiofrekvenční ablace těchto nervů. Při tomto zákroku se jedná o aplikaci tepla na příslušné nervy, čímž se přeruší jejich schopnost vést bolestivé podněty do mozku.

Diagnostické zákroky:

Blokáda mediálních ramének | více o zákroku

Blokáda mediálních ramének

Mediální raménka jsou malé nervy, které nám umožňují cítit bolest z drobných kloubů zabezpečujících spojení obratlů páteře – facetových kloubů. My tyto nervy zablokujeme vpíchnutím znecitlivujícího léku do jejich blízkosti, abychom zjistili, zda jsou zdrojem bolesti. Diagnostický zákrok není až na malé píchnutí bolestivý a již ten může ulevit od bolesti na delší dobu.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět
Objednat

Bolest vycházející z ploténky

Meziobratlové ploténky neboli disky jsou pružné podložky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Dovoluje páteři ohýbat se a rotovat. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Bolest vycházející z ploténky je typicky spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřek, jako je dlouhé sezení, zejména pak sezení v dlouhodobém předklonu. Časté změny poloh mohou částečně způsobovat úlevu.

Na potvrzení diagnózy se používá test zvaný provokační diskografie. Jedná se o podání kontrastní látky do postiženého disku, čímž dojde k zobrazení struktury disku a zároveň je tím možno vyprovokovat pacientovi bolest. Následně je potom možné použít nitrodiskovou elektrotepelnou léčbu, t. j. aplikaci tepla pomocí speciální jehly do tkáně postiženého disku.

Diagnostické zákroky:

Provokační diskografie | více o zákroku

Provokační diskografie

Tento výkon se provádí v případě podezření, že bolest způsobuje poškozená ploténka. K jejímu okraji zavedeme vodicí jehlu a pomocí stříkačky do ploténky vstříkneme pod tlakem kontrastní látku. To nám umožní zobrazit její strukturu. Zároveň to pacientovi vyvolá bolest, díky čemuž je pak schopen potvrdit či vyvrátit, že to je právě ten druh bolesti, který ho dlouhodobě trápí.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět
Objednat

Bolest způsobená drážděním nervových kořenů

Bolest lokalizovaná v oblasti paží pochází z krčních nervů. Bolest dále může přecházet přes ramena až do oblasti prstů, přičemž kombinace bolesti krku a paží nebývají neobvyklé. Mezi léčebné možnosti patří injekce do epidurálního prostoru v oblasti postižených nervů nebo cílená injekce do kanálu ke konkrétnímu postiženému nervu. Další možností léčby je pulzní radiofrekvenční léčba – aplikace mírného tepla a přerušovaného elektrického proudu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda nervových kořenů | více o zákroku

Blokáda nervových kořenů

Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti míšních nervů zjistíme, zda je daný nerv zdrojem bolesti. Účinná látka zároveň působí proti zánětu nervu, což může vést ke snížení nebo i úplnému odstranění bolesti.

zpět


Terapeutické zákroky:

Pulzní radiofrekvence | více o zákroku

Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

zpět
Objednat

Hrudní páteř

Bolest vycházející z facetových kloubů

Bolest je lokalizovaná v horní a střední části zad s možným šířením do hrudníku nebo žeber. Je tupá, hluboká, těžko se popisuje. Předklon, např. při zavazování tkaniček u bot, ji zhoršuje. Poměrně typická je ranní ztuhlost a bolesti po stranách zad, které mohou být provázeny i svalovými spazmy.

Aby bylo možno potvrdit, že zdrojem bolesti jsou skutečně facetové klouby, je nutné provést tzv. diagnostickou blokádu mediálních ramének. Jedná se o podání znecitlivujícího léku do blízkosti těchto nervů. Když po tomto zákroku dojde k výraznému zmírnění bolesti, je možno přistoupit k léčbě s delším efektem – radiofrekvenční ablaci. Při tomto zákroku se jedná aplikaci tepla na příslušné nervy, čímž se přeruší jejich schopnost vést bolestivé podněty do mozku.

Diagnostické zákroky:

Blokáda mediálních ramének | více o zákroku

Blokáda mediálních ramének

Mediální raménka jsou malé nervy, které nám umožňují cítit bolest z drobných kloubů zabezpečujících spojení obratlů páteře – facetových kloubů. My tyto nervy zablokujeme vpíchnutím znecitlivujícího léku do jejich blízkosti, abychom zjistili, zda jsou zdrojem bolesti. Diagnostický zákrok není až na malé píchnutí bolestivý a již ten může ulevit od bolesti na delší dobu.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět
Objednat

Bolest vycházející z ploténky

Meziobratlové ploténky neboli disky jsou pružné podložky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Dovoluje páteři ohýbat se a rotovat. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Bolest vycházející z ploténky je typicky spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřek, jako je sezení, předklon, kašel nebo kýchání. Diskogenní bolest může doprovázet bolest nohou, způsobená drážděním okolních nervů, především při sezení, vstávání nebo chůzi. Bolest zad je všeobecně trvalá, každodenní, na rozdíl od kořenové bolesti, která je proměnlivá.

Na potvrzení diagnózy se používá test zvaný provokační diskografie. Jedná se o podání kontrastní látky do postiženého disku, čímž dojde k zobrazení struktury disku a zároveň je tím možno vyprovokovat pacientovi bolest. Následně je potom možné použít nitrodiskovou elektrotepelnou léčbu, t. j. aplikaci tepla pomocí speciální jehly do tkáně postiženého disku.

Diagnostické zákroky:

Provokační diskografie | více o zákroku

Provokační diskografie

Tento výkon se provádí v případě podezření, že bolest způsobuje poškozená ploténka. K jejímu okraji zavedeme vodicí jehlu a pomocí stříkačky do ploténky vstříkneme pod tlakem kontrastní látku. To nám umožní zobrazit její strukturu. Zároveň to pacientovi vyvolá bolest, díky čemuž je pak schopen potvrdit či vyvrátit, že to je právě ten druh bolesti, který ho dlouhodobě trápí.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět
Objednat

Bolest způsobená drážděním nervových kořenů

Bolest z nervů v oblasti bederní páteře se všeobecně šíří až pod koleno. Bolest zad je lokalizovaná mezi posledními žebry a nad sedacím svalem. Běžná je i bolest zad a nohou, v případě lidového označení „ischias“ je bolest nohou větší než bolest zad. Mezi léčebné možnosti patří injekce do epidurálního prostoru v oblasti postižených nervů nebo cílená injekce do kanálu ke konkrétnímu postiženému nervu. Další možností léčby je pulzní radiofrekvenční léčba – aplikace mírného tepla a přerušovaného elektrického proudu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda nervových kořenů | více o zákroku

Blokáda nervových kořenů

Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti míšních nervů zjistíme, zda je daný nerv zdrojem bolesti. Účinná látka zároveň působí proti zánětu nervu, což může vést ke snížení nebo i úplnému odstranění bolesti.

zpět


Terapeutické zákroky:

Pulzní radiofrekvence | více o zákroku

Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

zpět
Objednat

Bederní páteř

Bolest vycházející z facetových kloubů

Bolest vychází z dolní části zad a může vyzařovat do zadku, třísel a nohou, obvykle nejde dále než po koleno. Bolest je tupá, hluboká a těžko se popisuje. Záklon a boční náklon ji zhoršují, obvykle není problém s předklonem. Příznaky se zhoršují při delším sezení nebo stání, mírná námaha může bolest zlepšit. Poměrně typická je ranní ztuhlost a bolesti po stranách zad, které mohou být doprovázené svalovými spazmy.

Aby bylo možno potvrdit, že zdrojem bolesti jsou skutečně facetové klouby, je nutné provést tzv. diagnostickou blokádu mediálních ramének. Jedná se o podání znecitlivujícího léku do blízkosti těchto nervů. Když po tomto zákroku dojde k výraznému zmírnění bolesti, je možno přistoupit k léčbě s delším efektem – radiofrekvenční ablaci. Při tomto zákroku se jedná o aplikaci tepla na příslušné nervy, čímž se přeruší jejich schopnost vést bolestivé podněty do mozku.

Diagnostické zákroky:

Blokáda mediálních ramének | více o zákroku

Blokáda mediálních ramének

Mediální raménka jsou malé nervy, které nám umožňují cítit bolest z drobných kloubů zabezpečujících spojení obratlů páteře – facetových kloubů. My tyto nervy zablokujeme vpíchnutím znecitlivujícího léku do jejich blízkosti, abychom zjistili, zda jsou zdrojem bolesti. Diagnostický zákrok není až na malé píchnutí bolestivý a již ten může ulevit od bolesti na delší dobu.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF thermoablace | více o zákroku

RF thermoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět
Objednat

Bolest vycházející z ploténky

Meziobratlové ploténky neboli disky jsou pružné podložky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Dovoluje páteři ohýbat se a rotovat. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Bolest vycházející z ploténky je typicky spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřek, jako je sezení, předklon, kašel nebo kýchání. Diskogenní bolest může doprovázet bolest nohou, způsobená drážděním okolních nervů, především při sezení, vstávání nebo chůzi. Bolest zad je všeobecně trvalá, každodenní, na rozdíl od kořenové bolesti, která je proměnlivá.

Na potvrzení diagnózy se používá test zvaný provokační diskografie. Jedná se o podání kontrastní látky do postiženého disku, čímž dojde k zobrazení struktury disku a zároveň je tím možno vyprovokovat pacientovi bolest. Následně je potom možné použít nitrodiskovou elektrotepelnou léčbu, t. j. aplikaci tepla pomocí speciální jehly do tkáně postiženého disku.

Diagnostické zákroky:

Provokační diskografie | více o zákroku

Provokační diskografie

Tento výkon se provádí v případě podezření, že bolest způsobuje poškozená ploténka. K jejímu okraji zavedeme vodicí jehlu a pomocí stříkačky do ploténky vstříkneme pod tlakem kontrastní látku. To nám umožní zobrazit její strukturu. Zároveň to pacientovi vyvolá bolest, díky čemuž je pak schopen potvrdit či vyvrátit, že to je právě ten druh bolesti, který ho dlouhodobě trápí.

zpět


Terapeutické zákroky:

Disc FX | více o zákroku

Disc FX

Disc FX je inovativní systém umožňující bezpečný a účinný přístup k postižené meziobratlové ploténce bez poškození okolních struktur. Tato metoda poskytuje možnost těm, u nichž nebyla úspěšná konzervativní léčba a ještě nejsou připraveni na složitou operaci. Jedná se o miniinvazivní zákrok prováděný ambulantně. Velkou výhodou je, že pacient odchází ještě tentýž den domů. Výkon se skládá ze tří částí, v první se provede napíchnutí ploténky speciální jehlou, která slouží jako pracovní kanál. Přes tuto jehlu se vybere část degenerované vnitřní tkáně. Poté se radiofrekvenční sondou ploténka zataví, aby se snížilo riziko opakovaného vyhřeznutí. Na závěr se radiofrekvenčně zničí patologické nervy v zadní části ploténky.

zpět

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět

Epiduroskopie | více o zákroku

Epiduroskopie

Epiduroskopie je výkon vhodný pro pacienty s přetrvávající bolestí zad po operaci páteře. Bolest v páteřním kanálu nejčastěji způsobuje fibróza (neboli zmnožení vaziva) způsobená právě již provedeným chirurgickým zákrokem. Při epiduroskopii zavedeme otvorem v křížové kosti endoskop napojený na speciální kameru. To nám umožní vidět, v kterých místech se fibróza nachází, a odstranit ji laserem.

zpět
Objednat

Bolest způsobená drážděním nervových kořenů

Bolest z nervů v oblasti bederní páteře se všeobecně šíří až pod koleno. Bolest zad je lokalizovaná mezi posledními žebry a nad sedacím svalem. Běžná je i bolest zad a nohou, v případě lidového označení „ischias“ je bolest nohou větší než bolest zad. Mezi léčebné možnosti patří injekce do epidurálního prostoru v oblasti postižených nervů nebo cílená injekce do kanálu ke konkrétnímu postiženému nervu. Další možností léčby je pulzní radiofrekvenční léčba – aplikace mírného tepla a přerušovaného elektrického proudu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda nervových kořenů | více o zákroku

Blokáda nervových kořenů

Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti míšních nervů zjistíme, zda je daný nerv zdrojem bolesti. Účinná látka zároveň působí proti zánětu nervu, což může vést ke snížení nebo i úplnému odstranění bolesti.

zpět


Terapeutické zákroky:

Pulzní radiofrekvence | více o zákroku

Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

zpět

Epiduroskopie | více o zákroku

Epiduroskopie

Epiduroskopie je výkon vhodný pro pacienty s přetrvávající bolestí zad po operaci páteře. Bolest v páteřním kanálu nejčastěji způsobuje fibróza (neboli zmnožení vaziva) způsobená právě již provedeným chirurgickým zákrokem. Při epiduroskopii zavedeme otvorem v křížové kosti endoskop napojený na speciální kameru. To nám umožní vidět, v kterých místech se fibróza nachází, a odstranit ji laserem.

zpět
Objednat

Bolest vycházející ze sakroiliakálního kloubu

Samostatnou kapitolou v bolesti dolní části zad je sakroiliakální kloub neboli SI kloub, lidově „esíčko“. Tento kloub spojuje kost křížovou s kostí pánevní. Bolest se zvýrazňuje při sezení, předklonu nebo při delším sezení v autě jako spolujezdec, vestoje a při chůzi dochází k jejímu zmírnění. Nejčastěji je lokalizována v zadní části kloubu a ve střední části zadku a může vyzařovat do třísel, zadní části stehna a někdy až pod koleno. Bývá vyvolána zvednutím těžkého předmětu v pootočené poloze nebo při špatném stoupnutí na obrubník.

Pro potvrzení této bolesti se aplikuje do kloubu injekce znecitlivujícího a protizánětlivého léku. Léčebnou metodou je radiofrekvenční ablace nervu zásobujícího kloub.

Diagnostické zákroky:

Blokáda SI kloubu | více o zákroku

Blokáda SI kloubu

Blokáda provedená lokálním anestetikem sloužící k potvrzení či vyloučení možnosti, že nerv sakroiliakálního kloubu je či není zdrojem bolestivého stavu. Jedná se především o diagnostický test, kdy úleva od bolesti je závislá na době působení anestetika.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF thermoablace | více o zákroku

RF thermoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět
Objednat

Bolest hlavy

Bolestí hlavy trpěl během života každý z nás. Většina bolestí hlavy je nevýznamná a může vymizet bez jakékoliv léčby. Existuje však skupina bolestí, kdy je závažnou příčinou nádor, zánět, krvácení nebo cévní abnormity. Pro vyloučení těchto příčin je vhodné nejdříve navštívit neurologa. U některých typů bolesti hlavy, jako je neuralgie trigeminu, může pomoci intervenční léčba.

Neuralgie trigeminu

Neuralgie trigeminu neboli bolestivé onemocnění trojklaného nervu je popisována jako jednostranná, krátkodobá (trvající několik sekund), silná, ostrá, vystřelující bolest v oblasti čelisti nebo tváře, podobná elektrickému šoku. Spouštěcím mechanismem může být jídlo, mytí, holení, chlad, teplo nebo průvan.

Objednat

Cyklická bolest hlavy

Tzv. „cluster headache“ znají pacienti jako velmi prudké a kruté bolesti kolem očí a v oblasti spánku. Bolest často doprovází další příznaky na straně bolesti: překrvení spojivky, překrvení nosní sliznice nebo i zúžení zornice. Nejtypičtěji popisovanou formou jsou epizody bolestí (clustery), trvající od týdnů po měsíce, kdy se ataky mohou vyskytovat každé dva dny nebo i osmkrát za den. Ataky se opakují během dne ve stejném čase. Po určité době mají pacienti zkušenosti s déletrvajícím obdobím bez ataků, po němž opět přichází období obtíží.

Objednat

Cervikogenní bolest

Cervikogenní bolest hlavy, jež má původ v krční páteři, je obvykle jednostranná, ale může se vyskytovat i oboustranně. Bolest začíná v oblasti šíje, krční páteře a vyzařuje do oblasti očí. Bolest hlavy tohoto typu jako by se „vrývala“ do hloubky a má nepulzující charakter. Přichází v atakách, jejich trvání se nedá odhadnout (hodiny až dny). Bolest je provokována pohyby krku a obvykle je přítomna anamnéza traumatického poškození krční páteře.

Objednat

Whiplash

„Whiplash“ je oficiální název pro sdružené symptomy vztahujícíse k oblasti krku, kde je spouštěcím mechanismem úraz s rychlým pohybem hlavy dopředu–dozadu (tzv. „prásknutí bičem“). Mezi typické symptomy řadíme: bolest krku, ramen, potenciálně paží, bolest hlavy, zvláště v týlní oblasti, občas vybíhající do oblasti čela a obou očí. Bezprostředně po úrazu dochází ke ztuhnutí krku s jeho následnou omezenou hybností. Současně se může „whiplash“ projevovat závratěmi, zdvojeným viděním, nevolností, hučením v uších, hluchotou, spazmy a posttraumatickým stresem (depresí).

Objednat

Okcipitální neuralgie

Okcipitální (týlní) neuralgie je vystřelující nebo bodavá krátce trvající bolest, jež vychází z podtýlních oblastí a šíří se přes temeno hlavy do čelní oblasti. Je velmi podobná trigeminální neuralgii. Bolest může doprovázet snížené vnímání v postižené oblasti. Tlak na okcipitální nerv snižuje bolest. Ztuhlost a spouštěcí bod se nacházejí v okolních svalech. Když nezabírá konvenční terapie, mohou pomoci diagnostické blokády nervů, které potvrdí zdroj bolesti.

Diagnostické zákroky:

Selektivní blokáda periferních nervů

Selektivní blokáda periferních nervů

zpět

Blokáda mediálních ramének | více o zákroku

Blokáda mediálních ramének

Mediální raménka jsou malé nervy, které nám umožňují cítit bolest z drobných kloubů zabezpečujících spojení obratlů páteře – facetových kloubů. My tyto nervy zablokujeme vpíchnutím znecitlivujícího léku do jejich blízkosti, abychom zjistili, zda jsou zdrojem bolesti. Diagnostický zákrok není až na malé píchnutí bolestivý a již ten může ulevit od bolesti na delší dobu.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět

Pulzní radiofrekvence | více o zákroku

Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

zpět
Objednat

Viscerální bolest

Viscerální bolest neboli bolest pocházející z vnitřních orgánů.

Bolest v oblasti hrudníku a břicha

Viscerální bolest (pankreatická) je zapříčiněna aktivací receptorů umístěných ve vnitřních orgánech. Bolest je obvykle popisována jako stálá, mačkavá nebo svíravá. Je velmi špatně lokalizovatelná a šíří se všemi směry. Chronická pankreatická bolest velmi dobře reaguje na blokády nervů souvisejících se slinivkou břišní.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periferních nervů | více o zákroku

Blokáda periferních nervů

Blokáda provedená lokálním anestetikem sloužící k potvrzení či vyloučení možnosti, že sympatický nerv je či není zdrojem bolestivého stavu. Jedná se především o diagnostický test, kdy úleva od bolesti je závislá na době působení anestetika.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět

Chemická neurolytická blokáda | více o zákroku

Chemická neurolytická blokáda

Aplikace neurolytické látky (látky ničící nervy) se provádí za účelem dlouhodobého zničení nervů, jež předcházející diagnostický výkon označil jako původce bolesti.

zpět
Objednat

Bolest v oblasti pánve

Pacienti trpící pánevní bolestí ji lokalizují do oblasti močového měchýře, tlustého střeva, ženy do oblasti dělohy a vaječníků, muži do oblasti prostaty a varlat. Chronická pánevní bolest je velmi často zachycena gastroenterology, urology a internisty. U mnoha pacientů s tímto druhem bolesti není příčina jasně odhalena. Je důležité vzít na vědomí, že tito pacienti nemají bolest jen jako symptom, ale že trpí dlouhodobým pánevním bolestivým syndromem. K určení zdroje bolesti se používají diagnostické blokády nervů. S cílem přinést dlouhodobou úlevu od bolesti se provádějí neurolytické nervové blokády či radiofrekvenční termoablace.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periferních nervů | více o zákroku

Blokáda periferních nervů

Blokáda provedená lokálním anestetikem sloužící k potvrzení či vyloučení možnosti, že sympatický nerv je či není zdrojem bolestivého stavu. Jedná se především o diagnostický test, kdy úleva od bolesti je závislá na době působení anestetika.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět

Chemická neurolytická blokáda

Chemická neurolytická blokáda

zpět
Objednat

Neuropatická bolest

Neuropatická bolest vzniká obyčejně následkem poškození nebo útlaku periferních nervů. Nerv se může poškodit během operačního zákroku, po úrazu nebo degenerativními změnami v lidském těle. Neuropatická bolest má specifickou kvalitu – pacienti ji popisují jako pálivou, štiplavou nebo elektrizující. Bolest bývá většinou omezena na oblast, ze které poškozený nerv sbírá senzorické informace. Nejčastější diagnózy pacientů s neuropatickou bolestí, se kterými se na klinice setkáváme, jsou:

  • vyhřeznutí meziobratlové ploténky s útlakem nervového kořene
  • postlaminektomický syndrom – jizvení v epidurálním prostoru jako následek operace páteře
  • syndrom karpálního tunelu – útlak nervu v zápěstí ruky
  • některé typy bolestí hlavy – útlak hlavových nervů
  • neuralgie trojklaného nervu – bolestivé onemocnění jedné strany tváře, někdy bez známé příčiny
  • postherpetická neuralgie – bolest, která přetrvává po vyléčení pásového oparu

Neuropatická bolest se může u pacienta vyskytovat s jinými typy bolesti současně, což je typické pro bolesti zad, nebo může vést ke komplexnímu regionálnímu bolestivému syndromu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periferních nervů | více o zákroku

Blokáda periferních nervů

Blokáda prováděná za účelem zjistit, zda je periferní nerv zdrojem bolesti.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět

Pulzní radiofrekvence | více o zákroku

Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

zpět

Neuromodulace | více o zákroku

Neuromodulace

Podstatou neuromodulace je ovlivnění činnosti nervového systému pomocí implantabilního zařízení. Během nenáročné operace se do podkoží implantuje strojek (stimulátor nebo léková pumpa), který pak pomocí malých dávek léku nebo slabého elektrického proudu ovlivňuje vnímání bolesti. Tento zákrok je plně reverzibilní a při správné indikaci také velmi efektivní a vrací pacienty zpět do aktivního života.

zpět

Qutenza – Capsaicin 8 % | více o zákroku

Qutenza – Capsaicin 8 %

Aplikace kapsaicinové hřejivé náplasti. Kapsaicin je rostlinný alkaloid vyskytující se například v chilli papričkách, jimž dodává pálivou chuť. Pro své znecitlivující účinky se používá při léčbě neuropatické bolesti.

zpět
Objednat

Komplexní bolestivý syndrom

Komplexní bolestivý syndrom (zkráceně CRPS) je méně časté onemocnění, slovem „komplexní“ se myslí složitá souhra procesů v lidském těle, které se podílejí na vzniku CRPS, a zároveň i množství symptomů, které se mohou u pacienta při tomto onemocnění objevit. Onemocnění obvykle postihuje horní nebo dolní končetiny. Spouštěčem je zanedbatelné poranění končetiny (CRPS typu I) nebo poškození nervu (CRPS typu II). Kromě bolesti je syndrom spojený s některými velmi specifickými příznaky, které se často projevují na prstech končetiny:

  • normální dotyk nebo tlak způsobuje pálivou bolest
  • abnormální pocení
  • změny v kvalitě kůže a nehtů
  • osteoporóza

Při závažnějších formách CRPS postihuje i centrální nervový systém, což má za následek svalovou slabost končetiny, ztrátu jemné koordinace nebo dokonce ztrátu vnímání končetiny jako své vlastní. Pro potvrzení zdroje bolesti se v tomto případě využívají blokády periferních nervů, v rámci léčebných postupů pak neurolytické blokády, tepelná radiofrekvenční ablace, periferní nebo míšní stimulace.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periferních nervů | více o zákroku

Blokáda periferních nervů

Blokáda prováděná za účelem zjistit, zda je periferní nerv zdrojem bolesti.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablace | více o zákroku

RF termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

zpět

Pulzní radiofrekvence | více o zákroku

Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

zpět

Neuromodulace | více o zákroku

Neuromodulace

Podstatou neuromodulace je ovlivnění činnosti nervového systému pomocí implantabilního zařízení. Během nenáročné operace se do podkoží implantuje strojek (stimulátor nebo léková pumpa), který pak pomocí malých dávek léku nebo slabého elektrického proudu ovlivňuje vnímání bolesti. Tento zákrok je plně reverzibilní a při správné indikaci také velmi efektivní a vrací pacienty zpět do aktivního života.

zpět

Qutenza – Capsaicin 8 % | více o zákroku

Qutenza – Capsaicin 8 %

Aplikace kapsaicinové hřejivé náplasti. Kapsaicin je rostlinný alkaloid vyskytující se například v chilli papričkách, jimž dodává pálivou chuť. Pro své znecitlivující účinky se používá při léčbě neuropatické bolesti.

zpět
Objednat