O bolesti

Bolest je subjektivní zkušenost a má různé příčiny. Použití intervenčních miniinvazivních technik se postupně začlenilo mezi léčebné postupy pro pacienty trpící chronickou bolestí. Intervenční techniky kladou důraz na preciznost v lokalizaci zdroje bolesti. Dobrý diagnostický výběr pacientů zvyšuje poměr úspěšnosti léčebných výkonů.

Hlavním cílem intervenční léčby bolesti jsou:

ÚLEVA OD BOLESTI

U každého člověka se aspoň jednou v životě vyskytne období, ve kterém pociťuje bolest. Nesprávně léčená bolest může vést u pacientů k fyzickým a psychickým následkům a ovlivňuje to i jejich rodiny. Pro pacienta s chronickou bolestí může její zmírnění díky efektivní léčbě založené na použití precizní diagnostiky a terapie pomoci předejít pocitu odloučení a pomůže mu zachovat si pozitivní přístup k životu.

MÉNĚ LÉKŮ

Nadměrné užívání až zneužívání léků proti bolesti v chronické léčbě zvyšuje riziko úmrtí a vytváří další zdravotní problémy. Minimálně invazivní zákroky provedené pod rentgenem nebo ultrazvukem mají za cíl specificky diagnostikovat a léčit bolest a zároveň snížit užívání léků proti bolesti.

NÁVRAT DO ŽIVOTA

Chronická bolest je vyvolaná vzájemným působením různých biologických, sociálních, psychologických faktorů a dalších faktorů z rodinného prostředí. Pacienty mohou sužovat různé formy bolesti, které je okrádají o plnohodnotný život. Stanou se depresivními anebo úzkostnými a někdy se dokonce snaží skoncovat se svým životem.

Spokojenost s vlastním životem vytváří pozitivní myšlení v každodenních aktivitách člověka. Jednou z nejrušivějších stránek života s bolestí je emocionální nestabilita. Cílem léčby bolesti je zmírnit, zredukovat a kontrolovat bolest a zlepšit pacientovu kvalitu života.