MUDr. Róbert Tirpák a MUDr. Martin Griger získali prestižní certifikaci FIPP pro oblast intervenční léčby bolesti

26. 9. 2017

MUDr. Róbert Tirpák, vedoucí lékař specializovaného pracoviště EuroPainClinics® v Praze, a MUDr. Martin Griger, vedoucí lékař specializovaného pracoviště EuroPainClinics® v Bratislavě, se stali držiteli prestižní mezinárodní certifikace  a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pro oblast intervenční léčby bolesti udělovanou světovou organizací World Institute of Pain. Jmenování podmínilo úspěšné vykonání odborných zkoušek, které proběhly koncem srpna v Budapešti.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP,  je prvním lékařem v České republice, jemuž byla udělena certifikace FIPP. MUDr. Martin Griger, FIPP, následuje na Slovensku prvního držitele, jímž je od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®. Prestižní certifikace našich lékařů deklaruje pracoviště EuroPainClinics® jako špičková klinická zařízení s vysoce hodnocenou kvalitou poskytované léčby podle nejvyšších medicínských standardů. MUDr. Rapčan uvádí: „Program FIPP přispívá ke globálnímu rozvoji a standardizaci v oblasti intervenční léčby a jmenování FIPP je jednoznačným potvrzením vysokého profesního kreditu. Úspěch MUDr. Tirpáka a MUDr. Grigera dokazuje vysokou odbornost našich lékařských týmů, která řadí EuroPainClinics® mezi algeziologická pracoviště evropské i světové úrovně.“

World Institute of Pain (WIP) zaštiťuje v celosvětovém měřítku komplexně oblast intervenční léčby bolesti. Vyvíjí aktivní činnost při předávání poznatků o intervenčních metodách a technikách, posilování vědomí odborné a široké veřejnosti o možnostech intervenční léčby, zaměřuje se na rozvoj doporučených postupů pro léčbu a zlepšování standardů péče o pacienty s bolestí.

Pro lékaře-specialisty na léčbu bolesti připravuje společně se zkušební komisí FIPP rozsáhlé vzdělávací programy se zaměřením na intervenční techniky. Lékaři, kteří splní všechna kritéria a úspěšně absolvují certifikační program FIPP završený vykonáním náročných psychometrických zkoušek před zkušební komisí FIPP,  získávají osvědčení, které je potvrzením jejich excelentních profesních dovedností a kompetencí v oblasti intervenční léčby bolesti. Certifikace FIPP lékaře opravňuje (spolu s národní licencí) k výkonu v oblasti intervenční léčby po celém světě. V současnosti je držiteli certifikace FIPP více než tisíc lékařů z šedesáti zemí světa.

Srdečně blahopřejeme ke skvělému úspěchu!

Profesní profily našich lékařů můžete zhlédnout zde:

RObo


MUDr. Róbert Tirpák, FIPP,
je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista, specialista na léčbu chronické bolesti a certifikovaný instruktor kurzů První pomoci pro lékaře vedených pod European Resuscitation Council. Rozsáhlé klinické zkušenosti získal během několikaletého působení ve Velké Británii. V návaznosti na specializaci léčby bolesti se věnoval studiu tradiční čínské medicíny, kde získal certifikaci v oboru akupunktury. Zabývá se oborem manuální myoskeletální medicíny.

 


 

martin
MUDr. Martin Griger, FIPP
,
je atestovaný anesteziolog, intenzivista a specialista na léčbu bolesti v Irsku, Slovenské a České republice. Je odborníkem v intervenční léčbě bolesti prováděné pod rentgenologickou a ultrazvukovou kontrolou. Bohaté klinické zkušenosti v intervenční algeziologii nabyl během svého dlouholetého působení v Irsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

« zpět