EPC

Vítejte v EuroPainClinics® (EPC)

relief is our mission

Naše Mise

„Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života.”

EuroPainClinics® je odborným garantem partnerských a evropských spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti. Naší specializací je léčba bolesti zad, hlavy a obličeje a bolesti kolenou. V souladu s Misí EuroPainClinics® poskytujeme vysoce odbornou lékařskou péči s cílem zlepšení zdravotního stavu pacientů úlevou od bolesti, minimalizace užívání léků a rychlého návratu do aktivního života.

Léčba v EuroPainClinics®

V EuroPainClinics® zabezpečujeme léčbu prostřednictvím inovativních, vědecky podložených a maximálně bezpečných výkonů, které představují absolutní špičku současné intervenční algeziologie. Všechny poskytované výkony vycházejí z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se doporučeními SIS (Spine Intervention Society). V klinické praxi jsou zároveň uplatňovány výsledky vlastní výzkumné činnosti. Naše pracoviště poskytují komplexní intervenční diagnostiku, ambulantní péči a výkony v režimu jednodenní chirurgie. Nezaměřujeme se na bolesti zad spojené s onkologickými diagnózami a na běžné bolesti pohybového aparátu.

EuroPainClinics® & Inovace

Inovace je jednou z nejpřednějších firemních hodnot EuroPainClinics®. Po řadu let soustřeďujeme veškeré naše úsilí na sledování léčebných trendů v oblasti intervenční léčby bolesti. Věnujeme se soustavnému rozvoji léčebných metod a postupů a jejich aplikaci do každodenní klinické praxe.

Inovace byla základním důvodem vzniku a je stále pilířem celého konceptu EuroPainClinics® jako místa špičkové a trendy reflektující moderní léčby, se silnou a stabilní pozicí na poli intervenční léčby bolesti.
Našim pacientům nabízíme nejmodernější metody léčby, které oproti klasickým formám léčby bolesti a operativních zákroků přinášejí mnoho významných výhod a benefitů. Neustálá inovace, otevřenost a aktivní přístup potvrzuje naši komplexní profesionalitu a zároveň symbolizuje naši odlišnost, kterou charakterizuje soustavné zkvalitňování námi poskytované zdravotní péče a ostatních služeb k plné spokojenosti pacientů.

Znalostní platforma EuroPainClinics®

Všechna pracoviště využívají při své činnosti znalostní platformu EuroPainClinics®, která je unikátním zdrojem informací a medicínských poznatků určených pro každodenní klinickou praxi a která výrazně napomáhá dynamicky vzrůstající úrovni péče na našich pracovištích. Tato jedinečná báze je primární aktivitou EuroPainClinics z.ú. (zapsaný ústav), instituce, jejíž hlavní náplní je obecně prospěšná činnost spočívající v rozvoji metod léčby bolesti, zejména pak metod léčby bolesti zad. Významnou úlohu v oboru léčby bolesti hraje vědecká, výzkumná a vzdělávací činnost, jejíž výsledky tvoří nedílnou součást znalostní platformy a jsou k dispozici všem odborníkům z oblasti algeziologie, neurologie, neurochirurgie, ortopedie a dalších oborů.

Nabízíme léčbu a zdravotní péči na nejvyšší profesionální úrovni. Špičková odbornost našich lékařů s dlouhodobou mezinárodní klinickou zkušeností, vzdělanost našich specializovaných zdravotních sester a intenzivní spolupráce s předními zahraničními experty řady medicínských oborů je přidanou hodnotou pro náš další rozvoj a garancí excelentních léčebných výsledků.

Naší ambicí je, aby EuroPainClinics® prostřednictvím svojí znalostní platformy vytvářel ideální podmínky pro širokou expanzi moderních léčebných metod na další domácí i mezinárodní pracoviště a upevňoval tak své jméno v “předních liniích“ moderní intervenční medicíny.