Odbornost EPC

Všechna pracoviště EuroPainClinics® mají dlouholetou a bohatou tradici s vynikajícími výsledky v oblasti intervenční léčby bolesti a klinické péče, k nimž výrazně přispívá stále se rozšiřující výzkumná a vzdělávací činnost.

Odbornost profesionálních týmů

Lékaři v EuroPainClinics® jsou zkušenými specialisty na léčbu bolesti, kteří přijali závazek k zdokonalování léčby bolesti pochopením patofyziologie onemocnění a propojením výzkumu s klinickou praxí.

Naše týmy tvoří lékaři z oborů algeziologie, anesteziologie a intenzivní medicíny, ortopedie, neurologie, neurochirurgie a dalších oborů, s dlouholetou klinickou praxí a zahraničními zkušenostmi, a specializované zdravotní sestry. Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními experty, kteří jsou renomovanými odborníky např.  v oborech revmatologie či spinální chirurgie.

Jako experti na léčbu bolesti zabezpečujeme komplexní intervenční léčbu moderními miniinvazivními a pokročilými endoskopickými výkony včetně služby „Vyhodnocení MRI zdarma – druhý názor odborníka“, nezávislé vyhodnocení výsledků vyšetření MRI druhým lékařským specialistou.

Klinická rada

Na vysokou úroveň poskytované odborné péče neustále dohlíží Klinická rada složená z uznávaných mezinárodních odborníků na léčbu bolesti z Velké Británie, Švédska a České republiky.

FIPP

V EuroPainClinics® máme čest být součástí světové intervenční algeziologie prostřednictvím instituce World Institute of Pain (WIP), která společně se svojí FIPP zkušební komisí spravuje psychometricky vyvinuté intervenční zkoušky z oblasti léčby bolesti. Lékaři, kteří úspěšně dokončí náročný proces přezkoušení, získávají osvědčení o vzdělání v oblasti intervenční léčby bolesti včetně titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practise), které je opravňuje k výkonu činnosti v oblasti intervenční léčby bolesti na celém světě. Seznam certifikovaných lékařů je k dispozici lékařským organizacím i široké veřejnosti.

Posláním World Institute of Pain, neziskové a nezávislé organizace je chránit veřejnost a informovat ji o zlepšení kvality a dostupnosti intervenčních technik v léčbě bolesti.

Prvním držitelem mezinárodní certifikace FIPP v České i Slovenské republice je MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, který byl v květnu 2016 také jmenován do prestižní pozice FIPP Examiner – examinátor mezinárodních zkoušek FIPP.

V září 2017 se držiteli prestižní certifikace stali MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař specializovaného pracoviště EuroPainClinics v Praze, který je prvním lékařem s touto certifikací v České republice. MUDr. Martin Griger, FIPP, vedoucí lékař specializovaného pracoviště EUroPainClinics v Bratislavě, následuje jako druhý lékař  na Slovensku MUDr. Rapčana.

Rozhovor s MUDr. Rapčanem
www.worldinstituteofpain.org

 

Vzdělávací aktivity

EuroPainClinics® buduje od počátku svého vzniku silnou tradici vzdělávacích aktivit. Odborné semináře, kurzy a workshopy jsou určeny nejen pro specialisty oborů spojenými s léčbou bolesti, ale prakticky všem lékařům, kteří se s problematikou  bolesti setkávají u svých pacientů v každodenní praxi. Odborné akce jsou pořádány na tuzemské i mezinárodní bázi s účastí zahraničních instruktorů a speakerů.

1. mezinárodní kadaverový workshop 2016
2. mezinárodní kadaverový workshop 2017

Klinický výzkum EuroPainClinics®

Klinický výzkum je důkazem inovativního přístupu EuroPainClinics® v oblasti intervenční léčby bolesti. V současné době probíhá 5 aktivních studií k léčebným metodám PRT, Epiduroskopie, Disc FX, Radiofrekvenční denervace facetových kloubů a Endoskopická diskektomie. Všechny studie jsou registrované v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov RS, U.S. National Institutes of Health a probíhají na 7 pracovištích v České a Slovenské republice. Více o klinických studiích

 

Pracoviště EuroPainClinics®

Síť pracovišť intervenční léčby bolesti se v průběhu let velmi rychle rozrůstá.

Pobočka v Praze vznikla v říjnu 2013 a je aktuálně jediným místem v České republice, kde se provádí miniinvazivní výkony dle znalostní platformy EuroPainClinics®. Ve Slovenské republice je v provozu pracoviště v Bardejově, které nabízí své služby již od roku 2009 (pod hlavičkou R-Clinic). Od listopadu 2014 je EuroPainClinics® odborným garantem poskytované zdravotní péče poliklinikou Terasa v Košicích. V Bratislavě byla specializovaná ambulance léčby bolesti otevřena začátkem roku 2015.

Spolupracující klinická pracoviště EPC se v současné době nacházejí v přímořském městě Split (Chorvatsko), v Mnichově, Londýně, Białystoku (Polsko) a Umeå (Švédsko). Tato úzká spolupráce s evropskými pracovišti významně navyšuje kapacity pro léčbu bolesti, diagnostiku a výzkum s využitím znalostní platformy EuroPainClinics®, což umožňuje pacientům rychlý a široce dostupný přístup k moderním metodám léčby bolesti.