Diskuzní fórum | Zpět do diskuzí

Vedeli by ste mi poradit?

Vyšetrenie: MR – LS chrbtica Dátum: 29.04.2015 11:22
Lekár: MUDr. Karol Mitacz, PhD.
MR LS chrbtica
Technika vyšetrenia : localizer, t2_tse_sag_384, t1_tse_sag_320, t2_tse_tra_msma_320
Napriamená lumbálna lordóza. V T 2 váženom meraní hypointenzita intervertebrálnych diskov v sgm L
4/5/S1. V sgm L 5/S1 je osteochondróza, zníženie výšky medzistavcovej štrbiny, subchondrálne zmeny
paradiskálnej kostnej drene typu Modic 1. Spin. kanál bez známok primárnej stenózy. Conus medularis v
úrovni Th 12/L1, kaudálna torakálna miecha bez nálezu patolog. signálnych zmien.
V sgm L 3/4 diskrétny obvodový bulging disku bez vplyvu na DV a spin. kanál.
V sgm L 4/5 je chondróza disku, cirkulárna protrúzia so symtrickou biforaminálnou prominenciou anulus
fibrosus disku, bez útlaku koreňových štruktúr, plytká impresia ventrálneho okraja DV, pričom reziduálny
spin. kanál v AP rozmere centrálne dosahuje 12,8 mm.
V sgm L 5/S1 osteochondróza, mediálne – mediolaterálne doľava protrúzia disku až preartikulárne a
foraminálne zasahujúca extrúzia s presahom na 6 mm, s tlakom na DV, s vplyvom na odstupujúcu koreňovú
pošvu S 1 sin a priebeh sgm spin. koreňa L 5 sin. Obojstranne osteoplastické zmeny facetov.
Záver :
V sgm L 3/4 bulging disku bez vplyvu na spin. kanál.
V sgm L 4/5 chondróza disku, subligamentózna protrúzia s plytkou impresiou DV.
V sgm L 5/S1 protrúzia disku, preartikulárne – foraminálne doľava extrúzia disku s vplyvom na DV a
korene S 1 a L 5 sin.
MUDr. Karol Mitacz, PhD
web: www.magnet-lc.sk • E-mail: alfamedic00@gmail.com
ALFAMEDIC s.r.o. • Pracovisko MR • ul. kpt. Nálepku 5931 • 948 01 Lučenec • Tel. 047 / 568 5252 • Mobil: 0908 908 213