Diskuzní fórum | Zpět do diskuzí

Vhodnost zákroku Disc FX s ohledem na popsanou situaci

Dobrý den,
v závěru roku 2012 jsem podstoupil chirurgický zákrok na C páteři, jednalo se o odstranění výhřezu meziobratlové ploténky C6/7 (mikrochirurgická diskektomie s foraminotomií a fúze Peek-Prevail). Zákrok byl úspěšný, následná rehabilitace probíhala bez zvláštních obtíží a dá se říci, že vše bylo „na dobré cestě“ k úspěšné regeneraci
a návratu k běžným činnostem – samozřejmě s určitými výjimkami reflektujícími jak zákrok, tak i stav na ostatních etážích páteře.

Na podzim r. 2013 došlo – dá se říci – k prudkému zhoršení stavu s návratem bolestí zad s levostrannou převahou – levá polovina zad s akcentem ve své přibližně střední části – oblast pod levou lopatkou. V následném období, kdy jsem podstoupil opakovanou RHB léčbu, byla také provedena diagnostika RTG a MR s cílem ověřit stav operovaného
C úseku a zjistit situaci v dalších etážích páteře. Výsledkem byl tento nález:

Th7/8: levostranná paramediální protruze disku se stenozou předního SA prostoru
Th9/10: dorzomediální subligamentózní výhřez degenerovaného disku stenozující
přední SA prostor.

V obou případech zjištěných patolog. změn nedochází k iritaci nervových struktur, nejde tedy o neurogenní bolest, nicméně dle dosud vyslechnutých názorů odborníků je „poměrně pravděpodobné“, že především zjištěný výhřez Th9/10 má negativní vliv na stávající nepříznivý stav a byť by mělo být možné vyřešit tuto situaci cestou rehabilitace, mne se tak bohužel nedaří přes (značnou) intenzitu, jenž jsem schopen si dovolit s ohledem na směny/pracovní dobu v zaměstnání.

Dalo by se v mém případě uvažovat o zákroku Disc FX? Dle referencí jde o zákrok bez rizik, takže výsledkem může být, pokud správně uvažuji, buď do určité míry příznivý efekt, nebo efekt nulový, avšak nikoli zhoršení situace.

Děkuji předem za Váš názor/odpověď.

S pozdravem, Jiří Weidisch