Popis výkonů

Pro pacienty s chronickou bolestí je někdy těžké se ve všem zorientovat. Vaše bolest může být způsobena množstvím příčin a naší prioritou v EuroPainClinics® je nejenom najít její zdroj, ale také pomoci Vám od ní intervenčními zákroky a poskytnout Vám úlevu.

Pro přesné určení lokalizace bolesti Vám provedeme postupně některé diagnostické zákroky, díky nimž zjistíme pravou příčinu Vaší bolesti. Jednotlivé výkony trvají asi 15 minut. Mezi základní diagnostické zákroky patří:

 • Blokáda mediálních ramének

Mediální raménka jsou malé nervy, které nám umožňují cítit bolest z drobných kloubů zabezpečujících spojení obratlů páteře – facetových kloubů. My tyto nervy zablokujeme vpíchnutím znecitlivujícího léku do jejich blízkosti, abychom zjistili, zda jsou zdrojem bolesti. Diagnostický zákrok není až na malé píchnutí bolestivý a již ten může ulevit od bolesti na delší dobu.

 • Blokáda nervových kořenů

Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti míšních nervů zjistíme, zda je daný nerv zdrojem bolesti. Účinná látka zároveň působí proti zánětu nervu, což může vést ke snížení nebo i úplnému odstranění bolesti.

 • Provokační diskografie

Tento výkon se provádí v případě podezření, že bolest způsobuje poškozená ploténka. K jejímu okraji zavedeme vodicí jehlu a pomocí stříkačky do ploténky vstříkneme pod tlakem kontrastní látku. To nám umožní zobrazit její strukturu. Zároveň to pacientovi vyvolá bolest, díky čemuž je pak schopen potvrdit či vyvrátit, že to je právě ten druh bolesti, který ho dlouhodobě trápí.

Jakmile zjistíme příčinu Vaší bolesti, doporučíme Vám další postup. Některé diagnostické výkony mohou ulevit od bolesti i na delší dobu. Mnohdy je ale třeba přistoupit k trvalejšímu řešení v podobě terapeutických zákroků. Ty nejběžnější jsou:

 • Radiofrekvenční termoablace

Radiofrekvenční tepelná ablace, zkráceně též RF termoablace, je zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80–85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody a toto teplo zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku (tato technika však nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií).

 • Pulzní radiofrekvence

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42–45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, jež je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

 • Epidurální adheziolýza s navigovatelným katetrem pod RTG kontrolou

Pod navigací RTG přístroje s C ramenem se pacientovi zavede speciální vodicí jehla přes přirozený otvor v křížové kosti (hiatus sacralis), z něhož vychází nervový kořen (intervertebrální foramen), nebo mezi články do epidurálního prostoru. Přes jehlu se následně zavádí měkký navigovatelný katetr s pohyblivou špičkou. Katetr se dokáže velmi cíleně dostat k místu předpokládaného postižení, například k zanícenému míšnímu nervu. Využívá se k podávání léčiv, rozrušování lehčích srůstů a pro diagnostiku míšního kanálu.

 • Epidurální adheziolýza s pulzní radiofrekvencí (RF) dorsal root ganglion (DRG)

Pro výkon jednorázové neuromodulační léčby nervové tkáně pulzní radiofrekvencí u pacientů s chronickou radikulární (kořenovou) bolestí zad je využívána také technologická novinka – navigovatelný radiofrekvenční katetr Epi Navigator Cath Flex se zaváděcí jehlou a jednopólovým vodicím drátem. Metoda pulzní RF léčby spočívá v aplikaci mírného tepla (cca 42 °C) a přerušovaného elektrického proudu k místu zdroje bolesti – dorsal root ganglion, resp. místu vstupu či výstupu kořenového nervu. Působením tepla a elektromagnetického pole dojde k znecitlivění drážděného nervu a k přerušení bolesti či ovlivnění vnímání její intenzity. Do epidurálního prostoru se katetr zavádí přes hiatus sacralis, přirozený anatomický otvor v oblasti křížové kosti. Výkon probíhá pod permanentní rentgenologickou kontrolou. Katetr Epi Navigator Cath Flex umožňuje zároveň prostřednictvím infuzního systému aplikaci léčiva k místu bolesti.

 • Intradiskální ošetření ploténky s posteriorní denervací (Disc FX)

Disc FX je inovativní systém umožňující bezpečný a účinný přístup k postižené meziobratlové ploténce bez poškození okolních struktur. Tato metoda poskytuje možnost těm, u nichž nebyla úspěšná konzervativní léčba a ještě nejsou připraveni na složitou operaci. Jedná se o miniinvazivní zákrok prováděný ambulantně. Velkou výhodou je, že pacient odchází ještě tentýž den domů. Výkon se skládá ze tří částí, v první se provede napíchnutí ploténky speciální jehlou, která slouží jako pracovní kanál. Přes tuto jehlu se vybere část degenerované vnitřní tkáně. Poté se radiofrekvenční sondou ploténka zataví, aby se snížilo riziko opakovaného vyhřeznutí. Na závěr se radiofrekvenčně zničí patologické nervy v zadní části ploténky.

Pod odborným dohledem EuroPainClinics® jsou při léčbě chronické bolesti zad vykonávány miniinvazivní výkony. Velká část z nich patří do kategorie endoskopických výkonů. Mezi pokročilé endoskopické výkony, které poskytujeme, patří:

 • Epiduroskopie

Špičkový výkon prováděný nejčastěji u pacientů s přetrvávající či nově vzniklou bolestí zad po operacích páteře (FBSS syndrom). Zdrojem bolesti je nejčastěji epidurální fibróza (neboli zmnožení vaziva) v míšním kanálu, která dráždí míšní kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru. Metoda je efektivní léčbou u pacientů, jimž konzervativní terapie bolesti nepřináší výsledky, nebo již nechtějí bolest dále snášet.
V lokální anestezii a pod kontrolou rentgenu je přirozeným otvorem v kosti křížové (hiatus sacralis) zavedena speciální jehla. Přes jehlu se poté zavede endoskop a laserové vlákno. Pod neustálou vizuální kontrolou je laserem nebo tepelnou radio ekvencí odstraňována fibrózní tkáň. V případě zúžení epidurálního prostoru se zavádí balonkovitý katetr, který umožní jeho rozšíření a zpřehlednění.
Délka výkonu se pohybuje od 20 do 60 minut. Pacient je v průběhu zákroku v lokální anestezii.

 • Endoskopické odstranění výhřezu meziobratlové ploténky

Výkon v režimu jednodenní chirurgie se nejčastěji provádí u pacientů s chronickou bolestí zad, kterou způsobuje vyhřezlá meziobratlová ploténka neboli disk. Bolest zad se může projevovat výpadkem citlivosti až nehybností končetiny. U takovýchto pacientů nedochází k dlouhodobému zlepšení po periradikulární terapii (PRT) a mají nález na MRI. Pod kontrolou rentgenového záření se přes přirozený anatomický otvor v páteři (nejčastěji laterálně přes foramen intervertebrale) zavádí speciální jehla pro vytvoření pracovního kanálu. Poté je zaveden endoskop a soustava pracovních nástrojů. Za neustálé vizualizace se následně odstraňuje vyhřezlá část ploténky. Ploténka je na závěr ošetřena laserem nebo tepelnou radiofrekvencí s cílem snížit riziko opětovného vyhřeznutí a odstranit patologické nervové struktury vně i uvnitř ploténky způsobující bolest. Během zákroků pacient leží dle postižené oblasti na břiše nebo zádech. Před vlastním výkonem aplikujeme lokální anestetikum pro znecitlivění kůže a tkání v plánované oblasti výkonu. Všechny zákroky probíhají pod kontrolou rentgenu, UZ nebo USG. Délka výkonu se pohybuje od 40 do 90 minut. Pacient je při zákroku v lokální nebo celkové anestezii. Při výkonu dochází, na rozdíl od klasické operace, k minimálnímu poškození svalových a kostních struktur.

 • Endoskopická rizotomie

Endoskopická rizotomie  (endoskopická denervace facetových kloubů) je výkon, při kterém je za pomoci endoskopu ošetřen facetový (obratle spojující) kloub jako zdroj chronické bolesti dolní části páteře. Příčinou této bolesti je podráždění mediálního raménka zadní větve nervového kořene, jímž je facetový kloub inervován. Typickým projevem je skvrnitá projekce bolesti v oblasti zad a končetin.
Pod RTG kontrolou mobilního C-ramene umístíme endoskop do oblasti mediálního raménka míšního nervu. Následně endoskopem vizualizujeme tkáň v okolí mediálního raménka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkáň sterilním grasperem a vizualizujeme nervovou strukturu. Na závěr zkoagulujeme mediální raménko radiofrekvenční sondou pod přímou kontrolou endoskopu. Výkon ukončíme vyjmutím endoskopu a uzavřením vstupního portu 1 až 2 kožními stehy.