Bratislavské noviny.sk

23. 9. 2016

V rámci kampane pre špecializovanú ambulanciu EuroPainClinics® v Bratislave informoval o možnostiach liečby na tomto pracovisku server bratislavskenoviny.sk. Článok si môžete prečítať tuScreenshot 2016-10-13 09.11.46

« späť

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.