Odborné články

Duálna rádiofrekvenčná liečba bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze – klinické štúdie

Minimálne invazívne terapeutické postupy ovplyvňujúce bolesť u pacientov s pokročilou gonoartrózou Santana Pineda MM, Vanlinthout LE, Moreno Martín A, van Zundert J, Rodriguez Huertas F, Novalbos Ruiz JP. Analgesic Effect and Functional Improvement Caused by Radiofrequency Treatment of Genicular Nerves in Patients With Advanced Osteoarthritis of the Knee Until 1 Year Following Treatment.Reg Anesth Pain Med. 2017 […]

viac »

Miniinvazívne terapeutické postupy ovplyvňujúce bolesť u pacientov s pokročilou gonartózou

Viac ako 33 % ľudí (niektoré štúdie uvádzajú až do 68 %) vo veku viac ako 55 rokov má röntgenologicky dokázané osteoartitické zmeny veľkých kĺbov. 10 – 30 % z nich má signifikantné bolesti a funkčné problémy. Osteoartritída je hlavnou príčinou chronickej bolesti a celosvetovo viac ako 250 mil. ľudí trpí týmto ochorením. K rizikovým faktorom podmieňujúcim vznik ochorenia […]

viac »

Svetovú intervenčnú algeziológiu zaštiťuje World Institut of Pain a jej lekári FIPP – Fellow of Interventional Pain Practice

Rok 2017 sa stáva významným medzníkom v histórii EuroPainClinics®, a to zásluhou excelentného úspechu ďalších lekárov, ktorí sa stali držiteľmi prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Lekárska certifikácia týmto deklaruje pracoviská EuroPainClinics® ako špičkové klinické zariadenia s vysoko hodnotenou kvalitou poskytovanej liečby podľa najvyšších štandardov. […]

viac »

Technické aspekty epiduroskopie

„Technické aspekty epiduroskopie“, Bolest č. 2/2017, Tigis MUDr. Martin Griger, MUDr. Juraj Mláka Epiduroskopia je preukázaná diagnostická aj liečebná metóda chronickej radikulárnej bolesti po operácii chrbta. Presný mechanizmus účinku epiduroskopie na bolesť nie je známy, ale najrozšírenejšou teóriou je rozrušenie epidurálnych adhézií. Autori popisujú svoje vlastné skúsenosti s výkonom a technické detaily epiduroskopie…. Celý článok nájdete tu: […]

viac »

Myoskeletálna medicína sa dotýka všetkých lekárskych odborov

Hlavným cieľom intervenčnej liečby chronickej bolesti je zlepšenie zdravotného stavu pacienta znížením jej intenzity, prípadne jej eliminácie. Intervenčná liečba zahŕňa miniinvazívne výkony, prostredníctvom ktorých je možné, najčastejšie kontrolou ultrazvukom alebo röntgenom, diagnostikovať a lokalizovať miesto, resp. zdroj bolesti a stanoviť následne vhodnú terapiu. Podstatou týchto techník je ovplyvnenie nervových štruktúr, ktoré vnímanie bolesti prenášajú, alebo priamo štruktúr, […]

viac »

Komplexné riešenie radikulárnej bolesti

Prevalencia bolesti chrbta je 60 – 85 % a celosvetovo sa zvyšuje, je druhou (po akútnej infekcii horných dýchacích ciest) najčastejšou príčinou práceneschopnosti u ľudí do 45 rokov. Radikulárny syndróm (RS) je spolu s bolesťami hlavy najčastejší dôvod návštevy neurológa v dospelosti. Incidencia RS vo vekovej skupine 55- až 65-ročných mužov je 10 %, u […]

viac »

Epiduroskopia

Výkon epiduroskopie sa radí do kategórie endoskopických metód. Prostredníctvom nej je diagnostikovaný a terapeuticky ošetrený zdroj chronickej lumbosakrálnej radikulárnej bolesti chrbta vznikajúci najmä v dôsledku tzv. FBSS syndrómu. Metóda je efektívnou liečbou u pacientov, u ktorých konzervatívna terapia bolesti neprináša výsledky alebo ktorí už nechcú bolesť ďalej znášať. Výkon epiduroskopie sa najčastejšie robí u pacientov s pretrvávajúcou či […]

viac »

Endoskopické ošetrenie herniácie medzistavcové platničky

ENDOSKOPICKÉ OŠETŘENÍ VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější chronické bolesti, které z hlediska diagnostiky představují multietiologický problém. Jejich nejčastější příčinou je narušení anatomických struktur páteře, stejně jako funkční změny, u nichž je dominantním symptomem bolest. Herniace meziobratlové ploténky, jejíž prevalence ve vyspělých zemích činí 1-3 %, je nejčastějším důvodem vedoucím k operaci páteře. […]

viac »

Endoskopická rhizotómia

Endoskopická rhizotómia (endoskopická denervácia facetových kĺbov) je výkon pre pacientov trpiacich chronickou bolesťou dolnej chrbtice spôsobenou zápalom alebo osteoartritídou bedrového kĺbu. Predstavujeme inovatívne riešenie facetovho syndrómu pomocou endoskopickej techniky. Znalosti v oblasti problematiky facetových kĺbov sú absolútne nevyhnutné pre každého, kto sa venuje diagnostike bolestí chrbta na komplexnej úrovni. Na vylúčenie respektíve potvrdenie facetového kĺbu ako […]

viac »

KLINICKÝ ALGORITMUS U PACIENTA PRED IMPLANTÁCIOU MIECHOVÉHO STIMULÁTORA Bolest č. 2, 6/2016

RÓBERT RAPČAN1, MIROSLAV GAJDOŠ2, MARTIN GRIGER1, JANETTE RAPČANOVÁ1, SIMONA RAPČANOVÁ1, HANA KOČANOVÁ3, LADISLAV KOČAN4 Bolest_Klinicky algoritmus SCS_MUDr Rapcan

viac »

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »