E-konzultácia

Ste kandidátom na liečebný výkon v EuroPainClinics®? Ušetrite svoj čas a informujte sa o reálnych možnostiach Vašej liečby bolesti!

E-konzultácia z pohodlia Vášho domova.

Vážená pani, vážený pán, v tejto sekcii Vám ponúkame možnosť online konzultácie Vašej diagnózy. Zašlite nám výsledky lekárskych vyšetrení vystavené lekárom, snímky MRI chrbtice a vyplnený formulár “Lekársky posudok”. V prípade, že Vašu zdravotnú indikáciu vyhodnotíme ako vhodnú na vykonanie niektorého z liečebných výkonov v EPC, naši špecialisti odporučia predbežný postup liečby bolesti a navrhneme Vám čo najskôr telefonicky alebo e-mailom termín Vašej vstupnej konzultácie. Ak k Vašej zdravotnej indikácii nebude možné navrhnúť riešenia v rámci špecializácie EPC v oblasti intervenčnej liečby bolesti, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu, a to v čo najkratšom možnom čase. Upozorňujeme zároveň, že pracovisko EuroPainClinics sa nezameriava na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu.

Výsledky lekárskych vyšetrení

Pre úspešné nahratie súborov dokumentácie je nutné skomprimovať, tj. spojiť súbory do jedného ZIP archívu. V prípade, že neviete ako ZIP archív vytvoriť, ukážeme Vám to v našom minútovom videu.

Oslovenie
Vaša poisťovňa
Preferujem vyšetrenie na ambulancii:
Absolvoval/a som tieto operácie alebo zranenia?
Onkologická liečba:
Na následnom interaktívnom obrazci postavy označte Vašu bolesť. Najprv prosím zvoľte typ bolesti a následne kliknutím na postavu aj miesto, kde danú bolesť pociťujete. Môžete použiť viacero typov bolestí a označiť viacero miest na postave.
Ostrá (Os)
Tupá (Tu)
Bodavá (Bo)
Pichavá (Pi)
Rezavá (Re)
Pálivá (Pá)
Kŕčovitá (Kŕ)
Trhavá (Tr)
Tlaková (Tl)
Zvieravá (Zv)
Pulzujúci (Pu)
Iná (In)
panak frontpanak back
Zmazať posledný bod
Na číselnej osi 0-10 označte priemernú intenzitu (silu) bolesti, ktorú ste pociťoval/a za posledný týždeň: Vyžaruje Vám (šíri sa) bolesť do dolnej končatiny?: (povinný údaj) Doba trvania silnej bolesti Rokov - Mesiacov - Týždňov - Doba trvání mírné bolesti Rokov - Mesiacov - Týždňov - Bolesť začala: Priebeh bolesti: Čo môže vyvolať alebo zhoršiť Vašu bolesť: Zo silnej bolesti si dokážem pomôcť nasledovne Bolesť má najvyššiu intenzitu Cítite stratu citlivosti v akejkoľvek oblasti tela? Cítite výpadok svalovej sily v akejkoľvek oblasti tela? Okrem bolesti mám iné ťažkosti (môžete vybrať aj viac odpovedí): Zatiaľ som užíval/a lieky proti bolesti s určitým účinkom: Bol/a ste ošetrovaný/á iným spôsobom mimo užívania liekov proti bolesti? Užívate lieky na riedenie krvi, napr. Warfarín, či antidiabetiká? V čom Vás bolesť najviac obmedzuje? Čo od terapie očakávate?
Výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie – MRI (ideálne nie staršie ako 3 mesiace, maximálne však 6 mesiacov)
Celkovú zdravotnú správu od Vášho odborného lekára (neurochirurg , neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár)
Informácie o ďalších Vašich zdravotných diagnózach, napr. kardiologické problémy, voperovaný kardiostimulátor, hypertenzia, hypotenzia, porucha zrážanlivosti krvi, cukrovka a podobne
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ tejto web stránky sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne používateľ prostredníctvom formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie používateľa kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
Odborný popis MR vyšetrenia a odporúčania ďalšieho liečebného postupu vychádzajú len z faktov uvedených pacientom v odoslanom formulári a z pacientom predložených MR vyšetrení a majú teda iba informatívny charakter. Pre záväzné hodnotenie zdravotného stavu pacienta a následné odporúčanie ďalšieho liečebného postupu je nevyhnutné osobné vyšetrenie pacienta príslušným lekárom.
Vaša E-konzultácia sa odosiela... Po úspešnom odolaní sa Vám zobrazí oznámenie a zároveň Vám odošleme potvrdzovací email. V prípade problémov nás prosím kontaktujte na info@europainclinics.com, radi Vám pomôžeme.
0%