Endoskopické ošetrenie vysunutej medzistavcovej platničky

Miniivazívny výkon v režime jednodňovej chirurgie (pacient po operácii odchádza v rovnaký deň domov) je najvhodnejší pre pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy vysunutých medzistavcových platničiek alebo diskov. Bolesť chrbta sa môže prejavovať výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny. U týchto pacientov nedochádza k dlhodobému zlepšeniu po periradikulárnej terapii (PRT) a majú nález na MRI. Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa cez prirodzený anatomický otvor v chrbtici (najčastejšie laterálne cez foramen intervertebrale) zavedie špeciálna ihla pre vytvorenie pracovného kanála. Následne je zavedený endoskop a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí do akej miery vysunutá platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi kliešťami vysunutá časť platničky. Platnička je na záver ošetrená laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví poškodené miesto. Cieľom je znížiť riziko opätovného vysunutia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo aj vo vnútri platničky spôsobujúce bolesť. Dĺžka výkonu sa pohybuje od 40-90 minút. Zákrok sa vykonáva v celkovej alebo lokálnej anestéze. Pri výkone dochádza, na rozdiel od klasickej operácie, k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. Výhodou tejto techniky je tiež rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do aktívneho života.

Vianočná prevádzková doba v EuroPainClinics® »