Epidurálna adheziolýza s navigovateľným katétrom pod RTG kontrolou

Pod navigáciou RTG prístroja s C ramenom sa pacientovi zavedie špeciálna vodiaca ihla cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis), z ktorého vychádza nervový koreň (intervertebrálny foramen) alebo medzi články do epidurálneho priestoru. Cez ihlu sa následne zavedie mäkký navigovateľný katéter s pohyblivou špičkou. Katéter sa dokáže veľmi precízne dostať k miestu predpokladaného postihnutia, napríklad k zapálenému miešnemu nervu. Využíva sa na podávanie liekov, rozrušovanie ľahších zrastov a pre diagnostiku miešneho kanála.

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.