Epidurálna adheziolýza s pulznou rádiofrekvenciou (RF) dorsal root ganglion (DRG)

Pre výkon jednorázovej neuromodulačnej liečby nervového tkaniva pulznou rádiofrekvenciou u pacientov s chronickou radikulárnou (koreňovou) bolesťou chrbta sa využíva technologická novinka – navigovateľný rádiofrekvenčný katéter EPI NAVIGATOR CATH FLEX so zavádzacou ihlou a jednopólovým vodiacim drôtom. Metóda pulznej RF liečby spočíva v aplikácii mierneho tepla (cca 42°C) a prerušovaného eletrického prúdu k miestu zdroja bolesti – dorsal root gangioln, resp. miestu vstupu či výstupu koreňového nervu. Pôsobením tepla a elektromagnetického poľa dôjde k znecitliveniu dráždeného nervu a k prerušeniu bolesti či ovplyvneniu vnímania jej intenzity. Hlavnými prednosťami inovatívneho katétra Epi Navigator Cath Flex sú flexibilita a navigovateľnosť, ktoré umožňujú jeho presné zavedenie do požadovaného anatomického priestoru v sakrálnej oblasti (v oblasti krížovej kosti). Výkony realizované Epi Navigator Cath Flex katétrom prebiehajú pod neustálou röntgenovou kontrolou. Epi Navigator Cath Flex katéter umožňuje zároveň prostredníctvom infúzneho systému aplikáciu liekov k miestu bolesti.

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »