EuroPainClinics

Všetky naše zákroky robia odborníci s príjemným a ústretovým vystupovaním vo veľmi profesionálnom prostredí. Liečba založená na dôkazoch, ktorú poskytujeme pacientom na našich klinikách, využíva najlepšie možné postupy preukázanými vedeckými metódami v kombinácii s našou každodennou klinickou skúsenosťou.

Naše centrá intervenčnej liečby bolesti ponúkajú lekársku starostlivosť na najvyššej profesionálnej úrovni, podloženú dlhodobou medzinárodnou odbornou skúsenosťou.

EuroPainClinics z. ú.
Smetanovo nábřeží 327/14
Praha 1, 110 00
Česká republika

burianek
MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
konateľ a výkonný riaditeľ zapísaného ústavu
Telefón: +420 702 297 397 
(recepcia)
E-mail: burianek@europainclinics.com

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.