Bolesť a bolestivé stavy

Nižšie nájdete prehľad najtypickejších príčin bolesti chrbta, bolesti hlavy, viscerálnej bolesti, neuropatickej bolesti a komplexný bolestivý syndróm a súvisiacich zákrokov:

Bolesť chrbta

Krčná chrbtica

Bolesť vychádzajúca z facetových kĺbov

Facetové kĺby sú malé kĺby spájajúce stavce chrbta. Vďaka nim sa naša chrbtica môže nakláňať a ohýbať. Symptómy vychádzajúce z facetových kĺbov krčnej chrbtice zahŕňajú bolesť v oblasti krku, bolesť hlavy, bolesť ramena, nad lopatkou a v lopatke a takisto bolesť hornej končatiny. Dochádza k zníženej pohyblivosti krku, bolesť sa zhoršuje pri záklone hlavy a mierne zlepšuje pri predklone.

Aby bolo možné potvrdiť, že zdrojom bolesti sú skutočne facetové kĺby, je nutné urobiť tzv. diagnostickú blokádu mediálnych vetví nervových koreňov, ktoré inervujú facetové kĺby. Ide o podanie znecitlivujúceho lieku do blízkosti týchto nervov. Keď po tomto zákroku dôjde k výraznému zmierneniu bolesti, je možné pristúpiť k liečbe s dlhším efektom – rádiofrekvenčná ablácia týchto nervov. Pri tomto zákroku ide o aplikáciu tepla na príslušné nervy, čím sa preruší ich schopnosť viesť bolestivé podnety do mozgu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda mediálnych ramienok | viac o zákroku

Blokáda mediálnych ramienok

Mediálne ramienka sú malé nervy, ktoré nám umožňujú cítiť bolesť z drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie stavcov chrbtice – facetových kĺbov. My tieto nervy zablokujeme vpichnutím znecitlivujúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti na dlhší čas.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět
Objednať

Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky

Medzistavcové platničky alebo disky sú pružné podložky, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami. Dovoľuje chrbtici ohýbať sa a rotovať. Pri poškodení platničky sa jej vnútorná časť tlačí von a môže dráždiť miechové nervy. Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky je typicky spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútro, ako je dlhé sedenie, najmä sedenie v dlhodobom predklone. Časté zmeny polôh môžu čiastočne spôsobovať úľavu.

Na potvrdenie diagnózy sa používa test nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutého disku, čím dôjde k zobrazeniu štruktúry disku a zároveň je tým možné vyprovokovať pacientovi bolesť chrbta. Následne je možné použiť vnútrodiskovú elektrotepelnú liečbu, t. j. aplikáciu tepla pomocou špeciálnej ihly do tkaniva postihnutého disku.

Diagnostické zákroky:

Provokačná diskografia | viac o zákroku

Provokačná diskografia

Tento výkon sa robí v prípade podozrenia, že bolesť spôsobuje poškodená platnička. K jej okraju zavedieme vodiacu ihlu a pomocou striekačky do platničky vstrekneme pod tlakom kontrastnú látku. To nám umožní zobraziť jej štruktúru. Zároveň to pacientovi vyvolá bolesť, vďaka čomu je potom schopný potvrdiť či vyvrátiť, že to je práve ten druh bolesti, ktorý ho dlhodobo trápi.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět
Objednať

Bolesť spôsobená dráždením nervových koreňov

Bolesť chrbta lokalizovaná v oblasti rúk pochádza z krčných nervov. Bolesť ďalej môže prechádzať cez ramená až do oblasti prstov, pričom kombinácia bolesti krku a rúk nebývajú neobvyklé. Medzi liečebné možnosti patrí injekcia do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo cielená injekcia do kanála ku konkrétnemu postihnutému nervu. Ďalšou možnosťou liečby je pulzná rádiofrekvenčná liečba – aplikácia mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda nervových koreňov | viac o zákroku

Blokáda nervových koreňov

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti. Účinná látka zároveň pôsobí proti zápalu nervu, čo môže viesť k zníženiu alebo aj úplnému odstráneniu bolesti.

zpět


Terapeutické zákroky:

Pulzná rádiofrekvencia | viac o zákroku

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

zpět
Objednať

Hrudná chrbtica

Bolesť chrbta vychádzajúca z facetových kĺbov

Bolesť chrbta je lokalizovaná v hornej a strednej časti chrbta s možným šírením do hrudníka alebo rebier. Je tupá, hlboká, ťažko sa opisuje. Predklon, napr. pri zaväzovaní šnúrok na topánky, ju zhoršuje. Pomerne typická je ranná stuhnutosť a bolesti po stranách chrbta, ktoré môžu byť sprevádzané i svalovými spazmami.

Aby bolo možné potvrdiť, že zdrojom bolesti chrbta sú skutočne facetové kĺby, je nutné urobiť tzv. diagnostickú blokádu mediálnych ramienok. Ide o podanie znecitlivujúceho lieku do blízkosti týchto nervov. Keď po tomto zákroku dôjde k výraznému zmierneniu bolesti chrbta, je možné pristúpiť k liečbe s dlhším efektom – rádiofrekvenčnej ablácii. Pri tomto zákroku ide o aplikáciu tepla na príslušné nervy, čím sa preruší ich schopnosť viesť bolestivé podnety do mozgu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda mediálnych ramienok | viac o zákroku

Blokáda mediálnych ramienok

Mediálne ramienka sú malé nervy, ktoré nám umožňujú cítiť bolesť chrbta z drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie stavcov chrbtice – facetových kĺbov. My tieto nervy zablokujeme vpichnutím znecitlivujúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti chrbta. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti chrbta na dlhší čas.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět
Objednať

Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky

Medzistavcové platničky alebo disky sú pružné podložky, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami. Dovoľuje chrbtici ohýbať sa a rotovať. Pri poškodení platničky sa jej vnútorná časť tlačí von a môže dráždiť miechové nervy. Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky je typicky spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútro, ako je sedenie, predklon, kašeľ alebo kýchanie. Diskogénnu bolesť chrbta môže sprevádzať bolesť nôh, ktorá je spôsobená dráždením okolitých nervov, predovšetkým pri sedení, vstávaní alebo chôdzi. Bolesť chrbta je všeobecne trvalá, každodenná, na rozdiel od koreňovej bolesti chrbta, ktorá je premenlivá.

Na potvrdenie diagnózy sa používa test nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutého disku, čím dôjde k zobrazeniu štruktúry disku a zároveň je tým možné vyprovokovať pacientovi bolesť chrbta. Následne je možné použiť vnútrodiskovú elektrotepelnú liečbu, t. j. aplikáciu tepla pomocou špeciálnej ihly do tkaniva postihnutého disku.

Diagnostické zákroky:

Provokačná diskografia | viac o zákroku

Provokačná diskografia

Tento výkon sa robí v prípade podozrenia, že bolesť chrbta spôsobuje poškodená platnička. K jej okraju zavedieme vodiacu ihlu a pomocou striekačky do platničky vstrekneme pod tlakom kontrastnú látku. To nám umožní zobraziť jej štruktúru. Zároveň to pacientovi vyvolá bolesť chrbta, vďaka čomu je potom schopný potvrdiť či vyvrátiť, že to je práve ten druh bolesti chrbta, ktorý ho dlhodobo trápi.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět
Objednať

Bolesť chrbta spôsobená dráždením nervových koreňov

Bolesť chrbta z nervov v oblasti bedrovej chrbtice sa všeobecne šíri až pod koleno. Bolesť chrbta je lokalizovaná medzi poslednými rebrami a nad sedacím svalom. Bežná je i bolesť chrbta a nôh, v prípade ľudového označenia „ischias“ je bolesť nôh väčšia než bolesť chrbta. Medzi liečebné možnosti patrí injekcia do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo cielená injekcia do kanála ku konkrétnemu postihnutému nervu. Ďalšou možnosťou liečby je pulzná rádiofrekvenčná liečba – aplikácia mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda nervových koreňov | viac o zákroku

Blokáda nervových koreňov

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti chrbta. Účinná látka zároveň pôsobí proti zápalu nervu, čo môže viesť k zníženiu alebo aj úplnému odstráneniu bolesti chrbta.

zpět


Terapeutické zákroky:

Pulzná rádiofrekvencia | viac o zákroku

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

zpět
Objednať

Bedrová chrbtica

Bolesť chrbta vychádzajúca z facetových kĺbov

Bolesť chrbta vychádza z dolnej časti chrbtice a môže vyžarovať do zadku, slabín a nôh, obvykle nejde ďalej než po koleno. Bolesť chrbta je tupá, hlboká a ťažko sa opisuje. Záklon a bočný náklon ju zhoršujú, obvykle nie je problém s predklonom. Príznaky sa zhoršujú pri dlhšom sedení alebo státí, mierna námaha môže bolesť chrbta zlepšiť. Pomerne typická je ranná stuhnutosť a bolesti po stranách chrbta, ktoré môžu byť sprevádzané svalovými spazmami.

Aby bolo možné potvrdiť, že zdrojom bolesti chrbta sú skutočne facetové kĺby, je nutné urobiť tzv. diagnostickú blokádu mediálnych ramienok. Ide o podanie znecitlivujúceho lieku do blízkosti týchto nervov. Keď po tomto zákroku dôjde k výraznému zmierneniu bolesti chrbta, je možné pristúpiť k liečbe s dlhším efektom – rádiofrekvenčnej ablácii. Pri tomto zákroku ide o aplikáciu tepla na príslušné nervy, čím sa preruší ich schopnosť viesť bolestivé podnety do mozgu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda mediálnych ramienok | viac o zákroku

Blokáda mediálnych ramienok

Mediálne ramienka sú malé nervy, ktoré nám umožňujú cítiť bolesť chrbta z drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie stavcov chrbtice – facetových kĺbov. My tieto nervy zablokujeme vpichnutím znecitlivujúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti chrbta. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti chrbta na dlhší čas.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět
Objednať

Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky

Medzistavcové platničky alebo disky sú pružné podložky, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivými stavcami. Dovoľujú chrbtici ohýbať sa a rotovať. Pri poškodení platničky sa jej vnútorná časť tlačí von a môže dráždiť miechové nervy. Bolesť chrbta vychádzajúca z platničky je typicky spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútro, ako je sedenie, predklon, kašeľ alebo kýchanie. Diskogénna bolesť chrbta môže sprevádzať bolesť nôh, spôsobená dráždením okolitých nervov, predovšetkým pri sedení, vstávaní alebo chôdzi. Bolesť chrbta je všeobecne trvalá, každodenná, na rozdiel od koreňovej bolesti, ktorá je premenlivá.

Na potvrdenie diagnózy sa používa test nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutého disku, čím dôjde k zobrazeniu štruktúry disku a zároveň je tým možné vyprovokovať pacientovi bolesť chrbta či bolesť chrbtice. Následne je možné použiť vnútrodiskovú elektrotepelnú liečbu, t. j. aplikáciu tepla pomocou špeciálnej ihly do tkaniva postihnutého disku.

Diagnostické zákroky:

Provokačná diskografia | viac o zákroku

Provokačná diskografia

Tento výkon sa robí v prípade podozrenia, že bolesť chrbta spôsobuje poškodená platnička. K jej okraju zavedieme vodiacu ihlu a pomocou striekačky do platničky vstrekneme pod tlakom kontrastnú látku. To nám umožní zobraziť jej štruktúru. Zároveň to pacientovi vyvolá bolesť chrbta, vďaka čomu je potom schopný potvrdiť či vyvrátiť, že to je práve ten druh bolesti chrbta, ktorý ho dlhodobo trápi.

zpět


Terapeutické zákroky:

Disc FX | viac o zákroku

Disc FX

Disc FX je inovatívny systém umožňujúci bezpečný a účinný prístup k postihnutej medzistavcovej platničke bez poškodenia okolitých štruktúr. Táto metóda poskytuje možnosť tým, u ktorých nebola úspešná konzervatívna liečba a ešte nie sú pripravení na zložitú operáciu. Ide o miniinvazívny zákrok vykonávaný ambulantne. Veľkou výhodou je, že pacient odchádza ešte v ten istý deň domov. Výkon sa skladá z troch častí, v prvej sa urobí napichnutie platničky špeciálnou ihlou, ktorá slúži ako pracovný kanál. Cez túto ihlu sa vyberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva. Potom sa rádiofrekvenčnou sondou platnička zataví, aby sa znížilo riziko opakovanej herniácie. Na záver sa rádiofrekvenčne zničia patologické nervy v zadnej časti platničky.

zpět

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět

Epiduroskopia | viac o zákroku

Epiduroskopia

Epiduroskopia je výkon vhodný pre pacientov s pretrvávajúcou bolesťou chrbta po operácii chrbtice. Bolesť v miechovom kanáli najčastejšie spôsobuje fibróza (alebo zmnoženie väziva) spôsobená práve už vykonaným chirurgickým zákrokom. Pri epiduroskopii zavedieme otvorom v krížovej kosti endoskop napojený na špeciálnu kameru. To nám umožní vidieť, v ktorých miestach sa fibróza nachádza, a odstrániť ju laserom.

zpět
Objednať

Bolesť chrbta spôsobená dráždením nervových koreňov

Bolesť chrbta z nervov v oblasti bedrovej chrbtice sa všeobecne šíri až pod koleno. Bolesť chrbta je lokalizovaná medzi poslednými rebrami a nad sedacím svalom. Bežná je aj bolesť chrbta a nôh, v prípade ľudového označenia „ischias“ je bolesť nôh väčšia než bolesť chrbta. Medzi liečebné možnosti patrí injekcia do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo cielená injekcia do kanála ku konkrétnemu postihnutému nervu. Ďalšou možnosťou liečby je pulzná rádiofrekvenčná liečba – aplikácia mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda nervových koreňov | viac o zákroku

Blokáda nervových koreňov

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti chrbta. Účinná látka zároveň pôsobí proti zápalu nervu, čo môže viesť k zníženiu alebo aj úplnému odstráneniu bolesti chrbta.

zpět


Terapeutické zákroky:

Pulzná rádiofrekvencia | viac o zákroku

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

zpět

Epiduroskopia | viac o zákroku

Epiduroskopia

Epiduroskopia je výkon vhodný pre pacientov s pretrvávajúcou bolesťou chrbta po operácii chrbtice. Bolesť v miechovom kanáli najčastejšie spôsobuje fibróza (alebo zmnoženie väziva) spôsobená práve už vykonaným chirurgickým zákrokom. Pri epiduroskopii zavedieme otvorom v krížovej kosti endoskop napojený na špeciálnu kameru. To nám umožní vidieť, v ktorých miestach sa fibróza nachádza, a odstrániť ju laserom.

zpět
Objednať

Bolesť chrbta vychádzajúca zo sakroiliakálneho kĺbu

Samostatnou kapitolou v bolesti dolnej časti chrbta je sakroiliakálny kĺb alebo SI kĺb, ľudovo „esíčko“. Tento kĺb spája kosť krížovú s kosťou panvovou. Bolesť chrbta sa zvýrazňuje pri sedení, predklone alebo pri dlhšom sedení v aute ako spolujazdec, v stoji a pri chôdzi dochádza k jej zmierneniu. Najčastejšie je lokalizovaná v zadnej časti kĺbu a v strednej časti zadku a môže vyžarovať do slabín, zadnej časti stehna a niekedy až pod koleno. Býva vyvolaná zdvihnutím ťažkého predmetu v pootočenej polohe alebo pri zlom stúpnutí na obrubník.

Pre potvrdenie tejto bolesti chrbta sa aplikuje do kĺbu injekcia znecitlivujúceho a protizápalového lieku. Liečebnou metódou je rádiofrekvenčná ablácia nervu zásobujúceho kĺb.

Diagnostické zákroky:

Blokáda SI kĺbu | viac o zákroku

Blokáda SI kĺbu

Blokáda urobená lokálnym anestetikom slúžiaca na potvrdenie či vylúčenie možnosti, že nerv sakroiliakálneho kĺbu je či nie je zdrojom bolestivého stavu. Ide predovšetkým o diagnostický test, keď úľava od bolesti je závislá od času pôsobenia anestetika.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět
Objednať

Bolesť hlavy

Bolesťou hlavy trpel počas života každý z nás. Väčšina bolestí hlavy je nevýznamná a môže vymiznúť bez akejkoľvek liečby. Existuje však skupina bolestí, keď je závažnou príčinou nádor, zápal, krvácanie alebo cievne abnormity. Pre vylúčenie týchto príčin je vhodné najskôr navštíviť neurológa. Pri niektorých typoch bolesti hlavy, ako je neuralgia trigeminu, môže pomôcť intervenčná liečba.

Neuralgia trigeminu

Neuralgia trigeminu alebo bolestivé ochorenie trojklaného nervu je opisovaná ako jednostranná, krátkodobá (trvajúca niekoľko sekúnd), silná, ostrá, vystreľujúca bolesť v oblasti čeľusti alebo tváre, podobná elektrickému šoku. Spúšťacím mechanizmom môže byť jedlo, umývanie, holenie, chlad, teplo alebo prievan.

Objednať

Cyklická bolesť hlavy

Tzv. „cluster headache“ poznajú pacienti ako veľmi prudké a kruté bolesti okolo očí a v oblasti spánku. Bolesť často sprevádza ďalšie príznaky na strane bolesti: prekrvenie spojivky, prekrvenie nosovej sliznice alebo aj zúženie zornice. Najtypickejšie opisovanou formou sú epizódy bolestí (clustery), trvajúce od týždňov po mesiace, keď sa ataky môžu vyskytovať každé dva dni alebo i osemkrát za deň. Ataky sa opakujú počas dňa v rovnakom čase. Po určitom čase majú pacienti skúsenosti s dlhšie trvajúcim obdobím bez atakov, po ktorom opäť prichádza obdobie ťažkostí.

Objednať

Cervikogénna bolesť

Cervikogénna bolesť hlavy, ktorá má pôvod v krčnej chrbtici, je obvykle jednostranná, ale môže sa vyskytovať aj obojstranne. Bolesť sa začína v oblasti šije, krčnej chrbtice a vyžaruje do oblasti očí. Bolesť hlavy tohto typu akoby sa „vrývala“ do hĺbky a má nepulzujúci charakter. Prichádza v atakoch, ich trvanie sa nedá odhadnúť (hodiny až dni). Bolesť je provokovaná pohybmi krku a obvykle je prítomná anamnéza traumatického poškodenia krčnej chrbtice.

Objednať

Whiplash

„Whiplash“ je oficiálny názov pre združené symptómy vzťahujúce sa k oblasti krku, kde je spúšťacím mechanizmom úraz s rýchlym pohybom hlavy dopredu – dozadu (tzv. „prásknutie bičom“). Medzi typické symptómy radíme: bolesť krku, ramien, potenciálne rúk, bolesť hlavy, obzvlášť v tylovej oblasti, občas vybiehajúca do oblasti čela a oboch očí. Bezprostredne po úraze dochádza k stuhnutiu krku s jeho následnou obmedzenou hybnosťou. Súčasne sa môže „whiplash“ prejavovať závratmi, zdvojeným videním, nevoľnosťou, hučaním v ušiach, hluchotou, spazmami a posttraumatickým stresom (depresiou).

Objednať

Okcipitálna neuralgia

Okcipitálna (tylová) neuralgia je vystreľujúca alebo bodavá krátko trvajúca bolesť, ktorá vychádza z podtylových oblastí a šíri sa cez temeno hlavy do čelovej oblasti. Je veľmi podobná trigeminálnej neuralgii. Bolesť môže sprevádzať znížené vnímanie v postihnutej oblasti. Tlak na okcipitálny nerv znižuje bolesť. Stuhnutosť a spúšťací bod sa nachádzajú v okolitých svaloch. Keď nezaberá konvenčná terapia, môžu pomôcť diagnostické blokády nervov, ktoré potvrdia zdroj bolesti.

Diagnostické zákroky:

Selektívna blokáda periférnych nervov

Selektívna blokáda periférnych nervov

zpět

Blokáda mediálnych ramienok | viac o zákroku

Blokáda mediálnych ramienok

Mediálne ramienka sú malé nervy, ktoré nám umožňujú cítiť bolesť z drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie stavcov chrbtice – facetových kĺbov. My tieto nervy zablokujeme vpichnutím znecitlivujúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti na dlhší čas.

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět

Pulzná rádiofrekvencia | viac o zákroku

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

zpět
Objednať

Viscerálna bolesť

Viscerálna bolesť (bolesť pochádzajúca z vnútorných orgánov)

Bolesť v oblasti hrudníka a brucha

Viscerálna bolesť (pankreatická) je zapríčinená aktiváciou receptorov umiestnených vo vnútorných orgánoch. Bolesť je obvykle opisovaná ako stála, krčivá alebo zvieravá. Je veľmi zle lokalizovateľná a šíri sa všetkými smermi. Chronická pankreatická bolesť veľmi dobre reaguje na blokády nervov súvisiacich s pankreasom.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periférnych nervov

Blokáda periférnych nervov

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět

Chemická neurolytická blokáda | viac o zákroku

Chemická neurolytická blokáda

Aplikácia neurolytickej látky (látky ničiace nervy) sa robí s cieľom dlhodobého zničenia nervov, ktoré predchádzajúci diagnostický výkon označil ako pôvodcu bolesti.

zpět
Objednať

Bolesť v oblasti panvy

Pacienti trpiaci panvovou bolesťou ju lokalizujú do oblasti močového mechúra, hrubého čreva, ženy do oblasti maternice a vaječníkov, muži do oblasti prostaty a semenníkov. Chronickú panvovú bolesť veľmi často zachytia gastroenterológovia, urológovia a internisti. U mnohých pacientov s týmto druhom bolesti nie je príčina jasne odhalená. Je dôležité vziať na vedomie, že títo pacienti nemajú bolesť len ako symptóm, ale že trpia dlhodobým panvovým bolestivým syndrómom. Na určenie zdroja bolesti sa používajú diagnostické blokády nervov. S cieľom priniesť dlhodobú úľavu od bolesti sa robia neurolytické nervové blokády či rádiofrekvenčné termoablácie.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periférnych nervov

Blokáda periférnych nervov

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět

Chemická neurolytická blokáda

Chemická neurolytická blokáda

zpět
Objednať

Neuropatická bolesť

Neuropatická bolesť vzniká obyčajne následkom poškodenia alebo útlaku periférnych nervov. Nerv sa môže poškodiť počas operačného zákroku, po úraze alebo degeneratívnymi zmenami v ľudskom tele. Neuropatická bolesť má špecifickú kvalitu – pacienti ju opisujú ako pálivú, štipľavú alebo elektrizujúcu. Bolesť býva väčšinou obmedzená na oblasť, z ktorej poškodený nerv zbiera senzorické informácie. Najčastejšie diagnózy pacientov s neuropatickou bolesťou, s ktorými sa na klinike stretávame, sú:

  • vyskočenie medzistavcovej platničky s útlakom nervového koreňa
  • postlaminektomický syndróm – jazvenie v epidurálnom priestore ako následok operácie chrbtice
  • syndróm karpálneho tunela – útlak nervu v zápästí ruky
  • niektoré typy bolestí hlavy – útlak hlavových nervov
  • neuralgia trojklaného nervu – bolestivé ochorenie jednej strany tváre, niekedy bez známej príčiny
  • postherpetická neuralgia – bolesť, ktorá pretrváva po vyliečení pásového oparu

Neuropatická bolesť sa môže u pacienta vyskytovať s inými typmi bolesti súčasne, čo je typické pre bolesti chrbta, alebo môže viesť ku komplexnému regionálnemu bolestivému syndrómu.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periférnych nervov

Blokáda periférnych nervov

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět

Pulzná rádiofrekvencia | viac o zákroku

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

zpět

Neuromodulácia | viac o zákroku

Neuromodulácia

Podstatou neuromodulácie je ovplyvnenie činnosti nervového systému pomocou implantabilného zariadenia. Počas nenáročnej operácie sa do podkožia implantuje strojček (stimulátor alebo lieková pumpa), ktorý potom pomocou malých dávok lieku alebo slabého elektrického prúdu ovplyvňuje vnímanie bolesti. Tento zákrok je plne reverzibilný a pri správnej indikácii tiež veľmi efektívny a vracia pacientov späť do aktívneho života.

zpět

Qutenza – Kapsaicín 8 % | viac o zákroku

Qutenza – Kapsaicín 8 %

Aplikácia kapsaicínovej hrejivej náplasti. Kapsaicín je rastlinný alkaloid vyskytujúci sa napríklad v čili papričkách, ktorým dodáva pálivú chuť. Pre svoje znecitlivujúce účinky sa používa pri liečbe neuropatickej bolesti.

zpět
Objednať

Komplexný bolestivý syndróm

Komplexný bolestivý syndróm (skrátene CRPS) je menej časté ochorenie, slovom „komplexný“ sa myslí zložitá súhra procesov v ľudskom tele, ktoré sa podieľajú na vzniku CRPS, a zároveň i množstvo symptómov, ktoré sa môžu u pacienta pri tomto ochorení objaviť. Ochorenie obvykle postihuje horné alebo dolné končatiny. Spúšťačom je zanedbateľné poranenie končatiny (CRPS typu I) alebo poškodenie nervu (CRPS typu II). Okrem bolesti je syndróm spojený s niektorými veľmi špecifickými príznakmi, ktoré sa často prejavujú na prstoch končatiny:

  • normálny dotyk alebo tlak spôsobuje pálivú bolesť,
  • abnormálne potenie,
  • zmeny v kvalite kože a nechtov,
  • osteoporóza.

Pri závažnejších formách CRPS postihuje i centrálny nervový systém, čo má za následok svalovú slabosť končatiny, stratu jemnej koordinácie alebo dokonca stratu vnímania končatiny ako svojej vlastnej. Pre potvrdenie zdroja bolesti sa v tomto prípade využívajú blokády periférnych nervov, v rámci liečebných postupov neurolytické blokády, tepelná rádiofrekvenčná ablácia, periférna alebo miechová stimulácia.

Diagnostické zákroky:

Blokáda periférnych nervov

Blokáda periférnych nervov

zpět


Terapeutické zákroky:

RF termoablácia | viac o zákroku

RF termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

zpět

Pulzná rádiofrekvencia | viac o zákroku

Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

zpět

Neuromodulácia

Neuromodulácia

zpět

Qutenza – Kapsaicín 8 %. | viac o zákroku

Qutenza – Kapsaicín 8 %.

Aplikácia kapsaicínovej hrejivej náplasti. Kapsaicín je rastlinný alkaloid vyskytujúci sa napríklad v čili papričkách, ktorým dodáva pálivú chuť. Pre svoje znecitlivujúce účinky sa používa pri liečbe neuropatickej bolesti.

zpět
Objednať