O bolesti

bolesť chrbta

Bolesť je subjektívna skúsenosť a má rôzne príčiny. Použitie intervenčných miniinvazívnych techník sa postupne začlenilo medzi liečebné postupy pre pacientov trpiacich chronickou bolesťou chrbta. Intervenčné techniky kladú dôraz na precíznosť v lokalizácii zdroja bolesti chrbta, bolesti chrbtice či bolesti krížov. Dobrý diagnostický výber pacientov zvyšuje pomer úspešnosti liečebných výkonov.

Hlavným cieľom intervenčnej liečby bolesti sú:

ÚĽAVA OD BOLESTI

U každého človeka sa aspoň raz v živote vyskytne obdobie, v ktorom pociťuje bolesť. Nesprávne liečená bolesť môže viesť u pacientov k fyzickým a psychickým následkom a ovplyvňuje to aj ich rodiny. Pre pacienta s chronickou bolesťou môže jej zmiernenie vďaka efektívnej liečbe založenej na použití precíznej diagnostiky a terapie pomôcť predísť pocitu odlúčenia a pomôže mu zachovať si pozitívny prístup k životu.

MENEJ LIEKOV

Nadmerné užívanie až zneužívanie liekov proti bolesti v chronickej liečbe zvyšuje riziko úmrtia a vytvára ďalšie zdravotné problémy. Miniinvazívne zákroky urobené pod röntgenom alebo ultrazvukom majú za cieľ špecificky diagnostikovať a liečiť bolesť a zároveň znížiť užívanie liekov proti bolesti.

NÁVRAT DO ŽIVOTA

Chronická bolesť je vyvolaná vzájomným pôsobením rôznych biologických, sociálnych, psychologických faktorov a ďalších faktorov z rodinného prostredia. Pacientov môžu sužovať rôzne formy bolesti, ktoré ich okrádajú o plnohodnotný život. Stanú sa depresívnymi alebo úzkostnými a niekedy sa dokonca snažia skoncovať so svojím životom.

Spokojnosť s vlastným životom vytvára pozitívne myslenie v každodenných aktivitách človeka. Jednou z najrušivejších stránok života s bolesťou je emocionálna nestabilita. Cieľom liečby bolesti je zmierniť, zredukovať a kontrolovať bolesť a zlepšiť pacientovu kvalitu života.

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »