EuroPainClinics

Vitajte v EuroPainClinics® (EPC)

relief is our mission

Naša Misia

“Poskytovať profesionálnu a inovatívnu zdravotnú starostlivosť v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov v najvyššej kvalite. Našim cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti odborne a precízne spolu s prvotriednou starostlivosťou a službami všetkým, ktorých kvalitu života bolesť výrazne ovplyvňuje.”

EuroPainClinics® je odborným garantom partnerských klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti chrbta a bolesti chrbtice. Našou špecializáciou je liečba bolestí chrbtice, bolesti hlavy, bolesti tváre a bolesti kolien. V súlade s Misiou EuroPainClinics® je naším kľúčovým zámerom poskytovať pacientom vysoko odbornú lekársku starostlivosť, s cieľom zlepšiť zdravotný stav pacientov úľavou od bolesti, minimalizovať užívanie liekov a rýchly návrat do aktívneho života.

Liečba bolesti v EuroPainClinics®

V EuroPainClinics® zabezpečujeme liečbu prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a maximálne bezpečných výkonov, ktoré predstavujú absolútnu špičku súčasnej intervenčnej algeziólogie. Všetky poskytované výkony vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidencia-based medicine) a riadia sa odporúčaniami SIS (Spine Intervention Society). V klinickej praxi sú zároveň uplatňované výsledky vlastnej výskumnej činnosti. Nezameriavame sa na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu.

EuroPainClinics® & Inovácia

Inovácia je jednou z najpoprednejších firemných hodnôt EuroPainClinics®. Už niekoľko rokov sústreďujeme všetko naše úsilie na sledovanie liečebných trendov v intervenčnej liečbe bolesti. Venujeme sa sústavnému rozvoju liečebných metód a postupov a ich úspešnú aplikáciu do každodennej klinickej praxe.

Inovácia bola základným dôvodom vzniku a je stále pilierom celého konceptu EuroPainClinics® ako miesta špičkovej a trendom reflektujúcej modernej liečby, so silnou a stabilnou pozíciou na poli intervenčnej liečby bolesti.

Našim pacientom ponúkame najmodernejšie metódy liečby bolesti, ktoré oproti klasickým formám liečby bolesti a operatívnych zákrokov prinášajú mnoho významných výhod a benefitov. Neustála inovácia, otvorenosť a aktívny prístup potvrdzuje našu komplexnú profesionalitu a zároveň symbolizuje našu odlišnosť, ktorú charakterizuje sústavné skvalitňovanie nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb k plnej spokojnosti pacientov.

Znalostná platforma EuroPainClinics®

Všetky pracoviská využívajú pri svojej činnosti znalostnú platformu EuroPainClinics®, ktorá je unikátnym zdrojom informácií a medicínskych poznatkov určených pre každodennú klinickú prax a ktorá výrazne napomáha dynamicky vzrastajúcej úrovni starostlivosti na našich pracoviskách. Táto jedinečná báza je prvoradou aktivitou EuroPainClinics z.ú. (Zapísaný ústav), inštitúcie, ktorej hlavnou náplňou je všeobecne prospešná činnosť spočívajúca v rozvoji metód liečby bolesti, najmä však bolesť chrbta. Významnú úlohu v odbore liečby bolesti hrá vedecká, výskumná a vzdelávacia činnosť, ktorej výsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť znalostnej platformy a sú k dispozícii všetkým odborníkom z oblasti algeziologie, neurológie, neurochirurgie, ortopédie a ďalších odborov.

Ponúkame liečbu bolesti a zdravotnú starostlivosť na najvyššej profesionálnej úrovni. Špičková odbornosť našich lekárov s dlhodobou medzinárodnou klinickou skúseností, špecializovaných zdravotných sestier a intenzívnej spolupráce s poprednými zahraničnými expertmi z radu medicínskych odborov je pridanou hodnotou pre náš ďalší rozvoj a garanciou excelentných liečebných výsledkov.

Našou ambíciou je, aby EuroPainClinics® prostredníctvom svojej znalostnej platformy vytváral ideálne podmienky pre širokú expanziu moderných liečebných metód na ďalšie domáce i medzinárodné pracoviská a upevňoval tak svoje meno v “popredných líniách” modernej intervenčnej medicíny.