Výkony na liečbu bolesti

Pre pacientov s chronickou bolesťou je niekedy ťažké sa vo všetkom zorientovať. Vaša bolesť môže byť spôsobená množstvom príčin a našou prioritou v EuroPainClinics® je nielen nájsť jej zdroj, ale tiež pomôcť vám zmierniť alebo odstrániť túto bolesť intervenčnými zákrokmi a poskytnúť vám úľavu.

Pre presné určenie lokalizácie bolesti chrbta vám urobíme postupne niektoré diagnostické zákroky, vďaka ktorým zistíme pravú príčinu vašej bolesti chrbta. Jednotlivé výkony trvajú asi 15 minút. Medzi základné diagnostické zákroky patria:

 • Blokáda mediálnych ramienok

Mediálne ramienka sú malé nervy, ktoré nám umožňujú cítiť bolesť z drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie stavcov chrbtice – facetových kĺbov. My tieto nervy zablokujeme vpichnutím znecitlivujúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti na dlhší čas.

 • Blokáda nervových koreňov

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti. Účinná látka zároveň pôsobí proti zápalu nervu, čo môže viesť k zníženiu alebo aj úplnému odstráneniu bolesti.

 • Provokačná diskografia

Tento výkon sa robí v prípade podozrenia, že bolesť spôsobuje poškodená platnička. K jej okraju zavedieme vodiacu ihlu a pomocou striekačky do platničky vstrekneme pod tlakom kontrastnú látku. To nám umožní zobraziť jej štruktúru. Zároveň to pacientovi vyvolá bolesť, vďaka čomu je potom schopný potvrdiť či vyvrátiť, že to je práve ten druh bolesti, ktorý ho dlhodobo trápi.

Hneď ako zistíme príčinu vašej bolesti, odporučíme vám ďalší postup. Niektoré diagnostické výkony môžu uľaviť od bolesti aj na dlhšie obdobie. Mnohokrát je však potrebné pristúpiť k trvalejšiemu riešeniu v podobe terapeutických zákrokov. Tie najbežnejšie sú:

 • Rádiofrekvenčná termoablácia

Rádiofrekvenčná tepelná ablácia, skrátene tiež RF termoablácia, je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy a toto teplo zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu (táto technika však nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou).

 • Pulzná rádiofrekvencia

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzný znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

 • Epidurálna adheziolýza s navigovateľným katétrom pod RTG kontrolou

Pod navigáciou RTG prístroja s C ramenom sa pacientovi zavedie špeciálna vodiaca ihla cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis), z ktorého vychádza nervový koreň (intervertebrálny foramen) alebo medzi články do epidurálneho priestoru. Cez ihlu sa následne zavedie mäkký navigovateľný katéter s pohyblivou špičkou. Katéter sa dokáže veľmi precízne dostať k miestu predpokladaného postihnutia, napríklad kzapálenému miešnemu nervu. Využíva sa na podávanie liekov, rozrušovanie ľahších zrastov a pre diagnostiku miešneho kanála.

 • Epidurálna adheziolýza s pulznou rádiofrekvenciou (RF) dorsal root ganglion (DRG)

Pre výkon jednorázovej neuromodulačnej liečby nervového tkaniva pulznou rádiofrekvenciou u pacientov s chronickou radikulárnou (koreňovou) bolesťou chrbta sa využíva tiež technologická novinka – navigovateľný rádiofrekvenčný katéter Epi Navigator Cath Flex  so zavádzacou ihlou a jednopólovým vodiacim drôtom. Metóda pulznej RF liečby spočíva v aplikácii mierneho tepla (cca 42°C) a prerušovaného eletrického prúdu k miestu zdroja bolesti chrbta – dorsal root gangioln, resp. miestu vstupu či výstupu koreňového nervu. Pôsobením tepla a elektromagnetického poľa dôjde k znecitliveniu dráždeného nervu a k prerušeniu bolesti chbta či ovplyvneniu vnímania jej intenzity. Výkon prebieha pod neustálou röntgenovou kontrolou. Epi Navigator Cath Flex katéter umožňuje zároveň prostredníctvom infúzneho systému aplikáciu liekov k miestu bolesti chrbta

 • Intradiskálne ošetrenie platničky s posteriórnou denerváciou (Disc Fx)

Disc FX je inovatívny systém umožňujúci bezpečný a účinný prístup k postihnutej medzistavcovej platničke bez poškodenia okolitých štruktúr. Táto metóda poskytuje možnosť tým, u ktorých nebola úspešná konzervatívna liečba a ešte nie sú pripravení na zložitú operáciu. Ide o miniinvazívny zákrok vykonávaný ambulantne. Veľkou výhodou je, že pacient odchádza ešte v ten istý deň domov. Výkon sa skladá z troch častí, v prvej sa urobí napichnutie platničky špeciálnou ihlou, ktorá slúži ako pracovný kanál. Cez túto ihlu sa vyberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva. Potom sa rádiofrekvenčnou sondou platnička zataví, aby sa znížilo riziko opakovanej herniácie. Na záver sa rádiofrekvenčne zničia patologické nervy v zadnej časti platničky.

Pod odborným dohl‘adom EuroPainClinics® sú pri liečbe chronickej bolesti chrbta vykonávané miniinvazívne výkony. Vel‘ká časť výkonov patrí do kategórie endoskopických výkonov. Pokročilé endoskopické výkony, ktoré poskytujeme, sú:

 • Epiduroskopia

Špičkový výkon vykonávaný najčastejšie u pacientov s pretrvávajúcou či novovzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice (FBSS syndróm). Zdrojom bolesti chbrta je najčastejšie epidurálna fibróza ( alebo zmnoženie väziva) v miešnom kanáli, ktorá dráždi miešny koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Metóda je efektívnou liečbou u pacientov, ktorým konzervatívna terapia bolesti chrbta neprináša výsledky alebo už nechcú bolesť chrbta ďalej znášať. V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu je prirodzeným otvorom do krížovej kosti (hiatus sacralis) zavedená špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavádza endoskop a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je laserom alebo tepelnou rádio ekvenciou odstraňované fibrózne tkanivo. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónikový katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie. Počas zákrokov pacient leží podľa postihnutej oblasti na bruchu alebo chrbte. Pred samotným výkonom aplikujeme lokálne anestetikum na znecitlivenie kože a tkanív v plánovanej oblasti výkonu. Všetky zákroky prebiehajú pod kontrolou röntgenu, UZ alebo USG. Dĺžka výkonu sa pohybuje od 20 do 60 minút. Pacient je v priebehu zákroku v lokálnej anestézii.

 • Epiduroskopicky asistované perkutánne endoskpické odstránenie fragmentu medzistavcovej platničky

Miniivazívny výkon v režime jednodňovej chirurgie (pacient po operácii odchádza v rovnaký deň domov) je najvhodnejší pre pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy vysunutých medzistavcových platničiek. Vysunutie platničky sa môže prejavovať výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny. U týchto pacientov nedochádza k dlhodobému zlepšeniu po periradikulárnej terapii (PRT) a majú nález na MRI. Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa k chrbtici (najčastejšie laterálne cez foramen intervertebrale) zavedie špeciálna ihla pre vytvorenie pracovného kanála. Následne je zavedený endoskop a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí do akej miery vysunutá platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi kliešťami vysunutá časť platničky. Platnička je na záver ošetrená špeciálnou tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví zadný prstenec poškodenej platničky v zadnom platničkovom segmente. Cieľom je znížiť riziko opätovného vysunutia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo aj vo vnútri platničky spôsobujúce bolesť.

Po odstránení fragmentov medzistavcovej platničky vstupujeme cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis) do predného epidurálneho priestoru, flexibilným endoskopom (epiduroskopom). Cieľom tohto výkonu je optická vizualizácia predného epidurálneho priestoru v oblasti sakrálneho a lumbálneho kanála až do výšky vykonanej endoskopickej diskektómie. V prípade objavenia patologických zmien v epidurálnom priestore je možná okamžitá prídavná terapeutická intervencia (podanie protizápalových liekov, rozrušenie adhézií, zvyšky platničkových fragmentov).

Dĺžka výkonu sa pohybuje od 40-90 minút. Zákrok sa vykonáva v celkovej alebo lokálnej anestéze. Pri výkone dochádza, na rozdiel od klasickej operácie, k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. Výhodou tejto techniky je tiež rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do aktívneho života.

 • Endoskopická rhizotómia

Endoskopická rhizotómia (denervácia facetových kĺbov) je výkon, kde pod röntgenovou vizualizáciou C-ramena je zavedený endoskop do oblasti mediálneho ramienka miešneho nervu. Následne je tkanivo okolo mediálneho ramienka zobrazené endoskopom. S pomocou tejto vizualizácie môžeme rozrezať tkanivo sterilným grasperom  a odhaliť štruktúru nervu. Nakoniec je mediálne ramienko stavené rádiofrekvenčnou sondou pod neustálou endoskopickou vizualizáciou. Zákrok je zakončený odstránením endoskopu a uzavretím otvoru 1-2 stehmi.

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »