Pulzná rádiofrekvencia

Pulzná rádiofrekvencia je podobná rádiofrekvenčnej ablácii. Táto technika sa však líši tým, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C), čím zníži poškodenie nervu a napriek tomu efektívne zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti. Hneď ako je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude prejazd zadnou časťou Kominárskej ulice v Bratislave dočasne obmedzený. Pri príchode na ambulanciu zvýšte prosím svoju opatrnosť.