Stim Center

Neuromodulačná liečba stojí na vrchole medicínskeho prístupu pri terapii komplikovanej chronickej bolesti (mimo nádorovej) a je s úspechom využívaná pri jej liečbe.
Pacient s neurostimulátorom by sa mal v čo najväčšej miere vrátiť ku každodenným činnostiam, obľúbeným aktivitám i do pracovného procesu. Ako u všetkých metód, nie je vždy dosiahnutá 100% úľava od bolesti a nie každému pacientovi neurostimulátor vyhovuje. Myslíme si však, že každé i nepatrné zlepšenie bolesti je pre vás dôležité.

Pre Vás ako pacienta je podstatné, že neurostimulátory sú s úspechom mnoho rokov v celom svete využívané u pacientov

  • s ťažkou dlhodobou bolesťou chrbta bez jasnej príčiny
  • po opakovaných operáciách chrbtice
  • s neriešiteľnou bolesťou ruky alebo nohy

Obráťte sa na nás a my sa budeme snažiť zistiť príčinu Vašej bolesti, odporučiť vhodný neurostimulátor a zaistiť možnosť jeho implantácie.

Ak si myslíte, že Váš život ovplyvňuje neustupujúca bolesť a absolvovali ste rôzne tipy liečby bez očakávanej úľavy od bolesti položte si následujúce otázky:

  • Cvičili ste?
  • Chodili ste na fyziorehabilitáciu?
  • Dlhodobo užívate lieky?
  • Robili vám “opich” chrbtice?
  • Operovali Vám chrbticu minimálne raz?
  • Máte pocit nežiadúcich prejavov zo súčasnej liečby?

Odpovedali ste ÁNO a máte záujem informovať sa o ďalších možnostiach liečby Vašej bolesti? Vyplňte prosím formulár E-konzultácie, prostredníctvom ktorého Vás objednáme na osobnú konzultáciu s našim expertom na liečbu bolesti.

Vyplniť formulár E-konzultácie

 

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »