MUDr. Juraj Mláka, lekár – špecialista na liečbu bolesti

#

Dr. Juraj Mláka je slovenský a český certifikovaný anestéziológ a intenzivista. Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávanej pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou.

Členstvo

  • Slovenská spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti (SSAIM)
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSSLB)
  • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
  • Slovenská lekárska komora
  • Česká lekárska komora

Nemocnice a medzinárodná spolupráca

Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Slovenská republika (konzultant v anestézii), 2005 – súčasnosť
EuroPainClinics (intervenčná liečba bolesti), 2013 – súčasnosť
Mammacentrum svätej Agáty, Slovenská republika (konzultant v anestézii), 2011 – súčasnosť

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »