MUDr. Martin Griger, lekár – špecialista na liečbu bolesti

#

Dr. Martin Griger je certifikovaný anestéziológ, intenzivista a špecialista na liečbu bolesti v Írsku, na Slovensku a v Českej republike. Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávanej pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou.

Členstvo

  • Spine Intervention Society {SIS}
  • Slovenská lékařská komora
  • Slovenska spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti sekcia intervenčnej algeziológie
  • Európska anesteziologická spoločnosť

Nemocnice a medzinárodná spolupráca

Onkologický inštitút sv. Alžbety, Slovenská republika (lekár anestézie a intenzívnej starostlivosti), 2009 – súčasnosť
Univerzita Komenského, lekárska fakulta (učiteľ pre zahraničných študentov), 2009 – súčasnosť
Mercy University Hospital, Írsko (lekár anestézie a liečby bolesti), 2006 – 2009
Cavan General Hospital, Írsko (lekár anestézie), 2005 – 2006
Nemocnice Panny Marie Lurdské, Írsko (lekár anestézie), 2004
Fakultná nemocnica Ružinov, Slovenská republika (lekár anestézie), 1998 – 2003