MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP Medical director

#

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP,  je špecialista na liečbu bolesti certifikovaný na Slovensku a v Českej republike, ďalej anestéziológ a intenzivista certifikovaný vo Švédsku, Veľkej Británii, na Slovensku a v Českej republike. Je odborníkom v oblasti liečby bolesti pomocou intervenčných technik za pomoci röntgenovej a ultrazvukovej kontroly. MUDr. Rapčan je držiteľom prestížnej certifikácie World Institute of Pain (WIP) – Fellow of Interventional Pain Practise (FIPP), takisto je držiteľom magisterského titulu v odbore ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie a techník zvládania bolesti.

Členstvo

  • International Spine Intervention Society (ISIS)
  • World Institute of Pain (WIP)
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSSLB)
  • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
  • International Neuromodulation Society (INS)
  • Europien Society of Regional Anaesthesia (ESRA)
  • Poľská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti
  • Slovenská intervenčná spoločnosť pre liečbu bolesti – prezident

Nemocnice a medzinárodná spolupráca

HHudiksvaall General Hospital, Švédsko (konzultant pre anestéziu a intenzívnu starostlivosť), 2010 – súčasnosť
EuroPainClinics (medicínsky riaditeľ, konzultant medicíny liečby bolesti), 2013 – súčasnosť
United Kingdom Specialist Hospitals, Anglicko (medicínsky riaditeľ, vedúci lekár anestéziológie a liečby bolesti), 2005 – 2010
Norrlands University Hospital, Švédsko (konzultant pre anestéziu a intenzívnu starostlivosť), 2000 – 2005
Nemocnica Sv. Jakuba, Slovenská republika (rezident anestézie a intenzívnej starostlivosti), 1993 – 2000

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.