MUDr. Tomáš Hosszu, neurochirurg

#

MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D. promoval na lekárskej fakulte v Hradci Králové. Svoj záujem o neurochirurgiu prejavil už počas štúdia a zúčastnil sa rezidentného študijného programu na neurochirurgickom oddelení v Uppsale, vo Švédsku. V roku 2009 zložil atestáciu z odboru neurochirurgie. Postgraduálne štúdium absolvoval na Katedre lekárskej biofyziky Karlovej Univerzity.

Od atestácie v roku 2009 sa venuje prakticky len spondylochirurgii. Na svojom pracovisku zaviedol miniinvazívne operácie chrbtice a v súčasnosti tak vykonáva 90% operačných výkonov.

 Spektrum operácií:

  • celá chrbtica – od krčnej, cez hrudnú, driekovú až po krížovú kosť
  • „vyskočená“ platnička, mikrosekvestrektómia tubulárnou technikou
  • dekompresívne výkony na chrbtici
  • stabilizačné výkony v prípade zlomenín a úrazov (väčšinou perkutánne výkony)
  • stabilizačné výkony v dôsledku degeneratívnych ochorení
  • dynamické stabilizácie
  • resekčné operácie tumorov
  • náhrady platničiek, stavcov
  • atypické operácie chrbtice – cez hrudník, brucho, thorakoskopické výkony
  • sakroiliakálna stabilizácia (SI-bone)

Ako jeden z mála spondylochirurgov vykonáva miniinvazívne fúzie chrbtice, tzv. MIDLIF a techniku ​​týchto operácií vyučuje na kurzoch v Holandsku, v Leidene.

Je členom Českej neurochirurgickej spoločnosti ČLS JEP.

Každoročne prednáša na mnohých domácich i zahraničných spondylochirurgických stretnutiach.

 Nemocnice:

Fakultná nemocnica Hradec Králové 2000 – súčasnosť
Europainclinics 2014 – súčasnosť

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude prejazd zadnou časťou Kominárskej ulice v Bratislave dočasne obmedzený. Pri príchode na ambulanciu zvýšte prosím svoju opatrnosť.