MUDr. Vlasta Vinklerová, lekár – špecialista na liečbu bolesti

#

Dr. Vlasta Vinklerová je anestéziologička, intenzivistka a špecialistka na liečbu bolesti certifikovaná na Slovensku a v Českej republike s viac než 20-ročnou klinickou praxou. Je expertom na konvenčnú liečbu bolesti a intervenčnú liečbu bolesti pod kontrolou röntgenu.

Členstvo

  • Slovenská spoločnosť pre liečbu a štúdium bolesti (SSSLB)
  • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
  • International Association for the Study of Pain (IASP)

Nemocnice a medzinárodná spolupráca

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Slovenská republika (konzultant anestézie a intenzívnej starostlivosti, liečba bolesti), 1993 – súčasnosť
Fakultná nemocnica u svätej Anny v Brne, Česká republika (rezident anestézie a intenzívnej starostlivosti, liečba bolesti), 1986 – 1993