MUDr. Juraj Mláka, lekár – špecialista na liečbu bolesti

#

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude prejazd zadnou časťou Kominárskej ulice v Bratislave dočasne obmedzený. Pri príchode na ambulanciu zvýšte prosím svoju opatrnosť.