MUDr. Juraj Mláka, lekár – špecialista na liečbu bolesti

#