MUDr. Martin Griger, FIPP, lekár – špecialista na liečbu bolesti

#

MUDr. Martin Griger, FIPP je certifikovaný anestéziológ, intenzivista a špecialista na liečbu bolesti v Írsku, na Slovensku a v Českej republike. Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávanej pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou. Od roku 2015 je vedúcim lekárom špecializovaného pracoviská EuroPainClinics® v Bratislave.

MUDr. Griger je ako druhý slovenský lekár držiťelom prestížnej medzinárodnej certikikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Certifikáciu udeluje svetová organizácia World Institut of Pain.

Členstvo

  • Spine Intervention Society {SIS}
  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti – sekcia intervenčnej algeziológie
  • Európska anestéziologická spoločnosť

Nemocnice a medzinárodná spolupráca

Onkologický inštitút sv. Alžbety, Slovenská republika (lekár anestézie a intenzívnej starostlivosti), 2009 – súčasnosť
Univerzita Komenského, lekárska fakulta (učiteľ pre zahraničných študentov), 2009 – 2015
Mercy University Hospital, Írsko (lekár anestézie a liečby bolesti), 2006 – 2009
Cavan General Hospital, Írsko (lekár anestézie), 2005 – 2006
Nemocnice Panny Marie Lurdské, Írsko (lekár anestézie), 2004
Fakultná nemocnica Ružinov, Slovenská republika (lekár anestézie), 1998 – 2003

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.