Poradná rada

Poradnú radu EuroPainClinics tvorí päť kľúčových odborníkov vždy so zameraním na jednu skupinu našich diagnostických a liečebných postupov. Ich úlohou je informovať o klinickom vývoji a vyhodnocovať pokrok našich klinických výsledkov.