Poradná rada

Poradnú radu EuroPainClinics tvorí päť kľúčových odborníkov vždy so zameraním na jednu skupinu našich diagnostických a liečebných postupov. Ich úlohou je informovať o klinickom vývoji a vyhodnocovať pokrok našich klinických výsledkov.

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.