MUDr. Andrzej Kroll

  • Odborník na intervenčnú liečbu bolesti s využitím ultrazvukovej kontroly
  • Interventional Section of Polish Pain Society, viceprezident
  • RA-UK Ultrasound in Pain Medicine Workshop, Londýn, predseda
  • Konzultant v liečbe bolesti a anestézii
  • St. George’s Hospital, Londýn, Veľká Británia

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.