MUDr. Jiří Kozák

  • Podpredseda Českej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (ČLS JEP)
  • Česká spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti (ČSARIM)
  • Prezident Českej neuromodulačnej spoločnosti
  • European Federation of IASP Chapters (EFIC)
  • Comettee of Education EFIC
  • International Association for the Study of Pain (IASP)
  • Odborník na miechovú a periférnu neuromoduláciu
  • Centrum na liečenie a výskum bolestivých stavov, FN v Motole, Praha
Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »