MUDr. Teodor Goroszeniuk, FCARCSI, FFPMCAI

  • London Pain Forum, prezident
  • Zakladateľ Poľskej neuromodulačnej spoločnosti
  • Odborník na periférnu nervovú stimuláciu
  • Intervenčná liečba bolesti a neuromodulácie

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.