Anna Dzubáková

#

Anna Dzubáková je registrovanou sestrou s mnohoročnou skúsenosťou v zdravotníctve. Je špecializovaná na anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť, posledné roky pracuje v ambulancii liečby bolesti, kde je plne preškolená na obsluhu C-ramena, rádiofrekvenčného generátora, Rebox terapiu. Taktiež sa niekoľko rokov venuje pacientom s miechovou stimuláciou.

Nemocnice

EuroPainClinics Bardejov, Slovenská republika (hlavná sestra), 2013 – súčasnosť
R-Clinic Bardejov, Slovenská republika (hlavná sestra), 2009 – 2013
Nemocnica Bardejov, Slovenská republika (anestéziologická sestra), 1993 – 2009

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »