Monika Lehocká

#

Pôsobila v rokoch 1992-2008 ako lôžková sestra, neskôr ako anesteziologická sestra na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. Následne šesť rokov pracovala ako anesteziologická sestra v onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Do tímu EPC sa pripojila v roku 2015.

 

2008 ukončená špecializácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
2011 ukončené bakalárske štúdium v odbore Ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave