MUDr. Hana Kočanová, Clinical Research Monitor

#

MUDr. Kočanová je lekárkou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Predmetom jej ďalšieho záujmu je problematika algeziológie.  Je spoluautorkou a korešpondujúcim autorom odborných článkov vo viacerých tuzemských a zahraničných časopisoch.

 

Certifikáty:

 

ISIA certifacate

Regional anaesthesia certificate

Airway management certificate

 

Nemocnice:

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Slovenská republika   2010-2011 (anestéziológia a intenzívna medicína)

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice, Slovenská republika   2011- súčasnosť (anestéziológia a intenzívna medicína)

Z dôvodu realizácie stavebných prác bude prejazd zadnou časťou Kominárskej ulice v Bratislave dočasne obmedzený. Pri príchode na ambulanciu zvýšte prosím svoju opatrnosť.