MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager

#

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., je certifikovaný anestéziológ a intenzivista. Je autorom  a spoluautorom viacerých zahraničných karentovaných publikácií a koordinátorom viacerých medicínskych štúdií v oblasti intervenčnej algeziológie a intenzívnej medicíny. Zároveň je členom redakčnej rady odborného časopisu American Journal of Food and Nutrition.

Certifikáty a členstvá:
Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
Philosophiae doctor (PhD) v odbore Klinická biochémia, intenzívna medicína
ESA Publication Course
Regional Anaesthesia certificate
Člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Doterajšia klinická prax:
Východoslovenský ústav kardiovaskulárnych chorôb   2014 – súčasnosť (anestéziológ – intenzivista)
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach   2007-2014   (anestéziológ – intenzivista)
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   2007 – súčasnosť (odborný asistent)
Košická Záchranná služba 2007 – súčasnosť (lekár rýchlej zdravotníckej pomoci)

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »