MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager

#

MUDr. Kočan je certifikovaný anestéziológ a intenzivista. Je autorom  a spoluautorom viacerých zahraničných karentovaných publikácií a koordinátorom viacerých medicínskych štúdií v oblasti intervenčnej algeziológie a intenzívnej medicíny. Zároveň je členom redakčnej rady odborného časopisu American Journal of food and nutrition.

 

Certifikáty a členstvá:

Špecializačná skúška v odpore anestéziológia a intenzívna medicína

Philosophiae doctor (PhD) v odbore Klinická biochémia, intenzívna medicína

ESA Publication Course

Regional anaesthesia certificate

Člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti

 

Doterajšia prax:

Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb   2014 – súčasnosť (anestéziológ – intenzivista)

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach   2007-2014   (anestéziológ – intenzivista)

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   2007 – súčasnosť (odborný asistent)

Košická Záchranná služba 2007 – súčasnosť (lekár rýchlej zdravotníckej pomoci)

Obmedzenie ordinačnej doby v EuroPainClinics® počas júla a augusta »