Vedenie spoločnosti

EuroPainClinics z.ú. (zapísaný ústav) je inštitúcia, ktorej hlavnou náplňou je všeobecne prospešná činnosť spočívajúca v rozvoji metód liečby bolesti, najmä metód liečby bolesti chrbta.

Orgány ústavu sú: Prezident, viceprezident, riaditeľ spoločnosti, správna rada a revízor. Za vykonávanie týchto funkcií nenáleží odmena.

Správna rada

Revízor Office Assistant

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.