Mgr. Miroslav Hutka, CEO

#

“Počas doterajšej profesionálnej kariéry pôsobil v aplikovanom farmaceutickom výskume a následne 16 rokov zastával pozície vo farmaceutických spoločnostiach so zameraním ako na inovatívny tak na generický segment. Viac ako 10 rokov pôsobil v top manažmente farmaceutickej spoločnosti v oblasti marketingu, riadenia ľudských zdrojov, strategického plánovania, procesného riadenia a v oblasti „commercial excelence“. Špeciálnou oblasťou, ktorou sa zaoberal aj po skončení pôsobenia vo farmaceutickej spoločnosti bola problematika „governmental affairs“ v úzkom spojení s farmakoekonomikou liečiv. Titul magister farmácie získal na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Chvíle oddychu trávi s rodinou a športom.”

Obmedzenie prevádzkovej doby pracovísk EuroPainClinics počas leta »