MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, Chairmain of Board

#

Pred príchodom do EPC pôsobil v segmente zdravotníckych technológií a časť svojej profesijnej kariéry zastával vrcholové pozície vo farmaceutických firmách v Európe. Jeho viac než 15 rokov skúseností v riadení firiem, strategického plánovania, marketingu, firemných procesov a riadenia zákazníckych hodnôt bude prispievať k rozvoju firmy. Znalosti získaval i vedením konzultačnej spoločnosti v zdravotníctve, kde s partnermi (poisťovne, vedenia nemocníc, pacientske organizácie, odborné spoločnosti atď.) navrhoval, rozvíjal a realizoval obchodné a edukačné programy v rámci ČR a EÚ. Lekársky diplom získal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a titul MBA na Nottingham Trent University. Okrem profesijného života sa vo voľných chvíľach venuje športu a rodine.

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.