MUDr. Arun Bhaskar, FIPP

  • London Pain Forum Council
  • World Institute of Pain (WIP)
  • Expert in interventional pain treatment
  • Consultant for tumor-related pain treatment
  • Anaesthesia & Critical Care Christie Hospital Manchester, United Kingdom

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.