MUDr. Jiří Kozák

  • Deputy Chairman of Czech Pain Society (ČLS JEP)
  • Czech Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine (ČSARIM)
  • President of Czech Neuromodulation Society
  • European Federation of IASP Chapters (EFIC)
  • Committee of Education EFIC
  • International Association for the Study of Pain (IASP)
  • Expert in spinal-cord and peripheral neuromodulation
  • Department for Pain Research and Treatment, University Hospital in Motol, Prague

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.