Mgr. Miroslav Hutka, CEO

#

His professional experience includes applied pharmaceutical research and 16 years of experience at pharmaceutical companies focusing on both the innovative and generic segment. For more than 10 years he held top managerial positions in a pharmaceutical company in the area of Marketing, Human Resources, Strategic Planning, Process Management and in the area of Commercial Excellence. Even after leaving the career at the pharmaceutical company, he retained his focus on the area of Governmental Affairs and Pharmacoeconomics. He earned his MA in Pharmacy at the Faculty of Pharmacy at Comenius University in Bratislava. In his spare time he enjoys his family and sports.

Návštevníkov EuroPainClinics Bratislava úctivo upozorňujeme na stavebné práce prebiehajúce v okolí abmulancie, ktoré mierne sťažujú prístup k vchodu do ambulancie. Za vzniknuté ťažkosti sa vopred ospravedlňujeme.