MUDr. Róbert Tirpák, lékař – specialista na léčbu bolesti

#

Specialista na intervenční léčbu chronické bolesti, atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista, certifikovaný instruktor kurzů První pomoci pro lékaře vedených pod European Resuscitation Council (Evropskou resuscitační radou). Rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny prohloubil několikaletým působením v řadě prestižních nemocničních zařízeních ve Velké Británii. V návaznosti na úzkou specializaci léčby chronické bolesti se věnoval studiu tradiční čínské medicíny, kde získal certifikaci v oboru akupunktury, a zabývá se oborem manuální myoskeletální medicíny.

Členství:

Česká lékařská komora
Slovenská lékařská komora
Spine Intervention Society (SIS)
Odborné společnosti: Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Odborné společnosti: Česká lékařska akupunkturistická společnost ČLS JEP
Odborné společnosti: Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP

Nemocnice:

Chesterfield Royal Hospital
North Middlesex University Hospital (Londýn)
Homerton University Hospital (Londýn)
Royal Brompton Hospital (Londýn)
Royal Shrewsbury Hospital
Hereford County Hospital
Grantham District Hospital
Univerzitní nemocnice Ružinov (Bratislava)
Národní onkologický ústav (Bratislava)