Mgr. Miroslav Hutka, International Business Development Manager

#

Během dosavadní kariéry působil v aplikovaném farmaceutickém výzkumu a následně 16 let zastával pozice ve farmaceutických společnostech se zaměřením jak na inovativní, tak na generický segment. Více než 10 let působil v top managementu farmaceutické společnosti v oblasti marketingu, řízení lidských zdrojů, strategického plánování, procesního řízení a v oblasti „commercial excelence“. Speciální oblastí, kterou se zabýval i po ukončení působení ve farmaceutické společnosti byla problematika „governmental affairs“ v úzkém spojení s farmakoekonomikou léčiv. Titul magistr farmacie získal na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského. Chvíle oddechu tráví s rodinou a sportem.

Omezení ordinační doby v EuroPainClinics® během července a srpna »