MUDr. Tomáš Hosszu, neurochirurg

#

MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D. promoval na lékařské fakultě v Hradci Králové.  Svůj zájem o neurochirurgii projevil již za studií a účastnil se rezidentního studijního programu na neurochirurgickém oddělení v Uppsale, ve Švédsku. V roce 2009 složil atestaci z oboru neurochirurgie. Postgraduální studium absolvoval na katedře lékařské biofyziky Karlovy Univerzity.

Od atestace v roku 2009 se věnuje prakticky jenom spondylochirurgii. Na svém pracovišti zavedl miniinvazivní operace páteře, a v současnosti tak provádí 90% operačních výkonů.

Spektrum operací:

- celá páteř – od krční, přes hrudní, bederní až po křížovou kost.
- výhřezy plotének, microsekvestrektomie tubulární technikou
- dekompresivní výkony na páteři
- stabilizační výkony pro zlomeniny a úrazy (většinou perkutánní výkony)
- stabilizační výkony pro degenerativní onemocnění.
- dynamické stabilizace
- resekční operace tumorů
- náhrady plotének, obratlů
- atypické operace páteře – přes hrudník, přes břicho, thorakoskopické výkony
- sakroiliakální stabilizace (SI-bone)

Jako jeden z mála spondylochirurgů provádí miniinvazivní fúze páteře, tzv. MIDLIF a techniku těchto operací vyučuje na kurzech v Holandsku, v Leidenu.

Je členem České neurochirurgické společnosti ČLS JEP.

Každoročně přednáší na mnoha domácích i zahraničních spondylochirurgických setkáních.

Nemocnice:

Fakultní nemocnice Hradec Králové 2000 – současnost

Europainclinics 2014 – současnost