MUDr. Jiří Kozák

  • Místopředseda České společnosti pro studium a léčbu bolesti (ČLS JEP)
  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ČSARIM)
  • Prezident České neuromodulační společnosti
  • European Federation of IASP Chapters (EFIC)
  • Comettee of Education EFIC
  • International Association for the Study of Pain (IASP)
  • Odborník na míšní a periferní neuromodulaci
  • Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN v Motole, Praha