MUDr. Teodor Goroszeniuk, FCARCSI, FFPMCAI

  • London Pain Forum, prezident
  • Zakladatel Polské Neuromodulační Společnosti
  • Odborník na periferní nervovou stimulaci
  • Intervenční léčba bolesti a neuromodulace
Vánoční provozní doba v EuroPainClinics® »