Vedení společnosti

EuroPainClinics z.ú. (zapsaný ústav) je instituce, jejíž hlavní náplní je obecně prospěšná činnost spočívající v rozvoji metod léčby bolesti, zejména pak metod léčby bolesti zad.

Orgány ústavu jsou: Prezident, viceprezident, ředitel společnosti, správní rada a revizor. Za výkon těchto funkcí nenáleží odměna.

Správní rada

Revizor Office Assistant